Curs d'especialització

Gestió de Conflictes, Mediació Penal, Atenció a la Víctima i Justícia Restaurativa

1a Edició
Codi: 234418
Tipologia: Curs d'especialització
Idioma: català o castellà en funció del docent
Data d'inici: 07/05/2024
Data de finalització: 04/06/2024
3 ECTS / 21 hores de videoconferència
Horari:

Dimarts dia 7, 14, 21 i 28 de maig i el 4 de juny de 16:30 a 19:30 h 

Dijous 9 i 30 de maig de 16:30 a 19:30 h 

Gravació de classes: No
Lloc de realització: Plataforma Zoom
Places: 20

Raons per fer el curs

 • S’obté una visió multidisciplinària que permet tenir una perspectiva àmplia dels aspectes legals, socials i psicològics relacionats amb la gestió de conflictes.
 • S’adquireixen habilitats i coneixements especialitzats en gestió de conflictes, mediació penal i justícia restaurativa, que són cada cop són més exigents en aquells sectors que treballen de forma directa amb les persones i la gestió de conflictes.
 • S’aprenen estratègies pràctiques per prevenir i gestionar eficaçment els conflictes, sigui en l’àmbit personal o professional, de manera que es millora la pròpia capacitat de comunicació i resolució de problemes.
 • S’aprofundeix l’enfocament holístic i humanista cap a la correcció de comportaments antisocials, que proporciona una visió completa i equilibrada de la gestió de conflictes.

A qui s'adreça

A professionals de:

 • Cossos de policia.
 • Unitats d’atenció a la víctima.
 • Serveis de mediació.
 • Centres penitenciaris.
 • La judicatura.
 • La criminologia.
 • Dret.
 • L’àmbit social i l’educació (integració social, educació social, docents).
 • Seguretat privada.

I a totes aquelles persones interessades a adquirir coneixements i habilitats en la gestió de conflictes i en la mediació en el context penal i la mirada restaurativa, amb atenció especial en la víctima.

Presentació

A través d’aquest curs es vol donar a conèixer la relació existent entre la conflictologia i la justícia restaurativa. En aquest sentit, es treballaran aspectes teòrics i pràctics que permetran als professionals adquirir noves eines i recursos per donar respostes innovadores als reptes que es troben en la seva pràctica habitual. A través d’una aproximació als principis fonamentals del dret penal i la conflictologia, es vol impulsar el desenvolupament de competències i habilitats per a la prevenció i la gestió de conflictes que permetin construir una societat més justa i respectuosa amb els drets de totes les persones.

Els conceptes de mediació penal i justícia restaurativa presenten diferències que es treballaran en el curs. La justícia restaurativa, més enllà de ser una oportunitat per humanitzar el sistema judicial penal, posa la perspectiva de la víctima al centre i li permet participar activament en la resolució del conflicte. Aquesta participació no només en valida les experiències, sinó que també evita possibles revictimitzacions o victimitzacions secundàries. Així mateix, ofereix beneficis rellevants per als infractors com són la presa de consciència de les conseqüències de les seves accions i l’assumpció de la responsabilitat de restaurar els danys causats. Tot això s’aconsegueix amb un enfocament holístic i humanista cap a la correcció de comportaments antisocials.

El personal formador inclou professionals provinents de diversos sectors relacionats amb la gestió de conflictes, l’atenció a la víctima i programes de justícia restaurativa, així com comandaments de cossos de policia. El curs té el reconeixement de la Policia de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró i, entre els participants en la formació, hi ha comandaments d’aquest cos.

En finalitzar el curs, l’alumnat tindrà una visió més clara de com pot tenir un paper fonamental en la creació d’un impacte positiu en la seva comunitat. La participació activa de professionals d’àmbits diversos enriqueix el diàleg i amplia les possibilitats de col·laboració. Amb aquesta formació, es posen les bases per ser agents de transformació en els camps respectius, influir positivament en la vida de les persones i contribuir a construir una societat més justa i restaurativa.

Objectius

 • Adquirir habilitats per identificar, analitzar i gestionar conflictes des de la mirada de la resolució alternativa de conflictes.
 • Promoure la cultura del diàleg per resoldre els conflictes de forma pacífica, des de la no-violència.
 • Aproximar-se als conceptes bàsics del dret penal.
 • Introduir la mirada restaurativa en la gestió de conflictes penals, treballant la responsabilitat social i els beneficis per a la víctima i l’infractor.
 • Millorar la capacitat d’aportar suport emocional, psicològic i legal a la víctima. Conèixer i aplicar protocols d’actuació des dels diferents enfocaments.
 • Millorar les habilitats i capacitats comunicatives per a la gestió de conflictes a través del diàleg, generant espais de reflexió.

Sortides professionals

Les habilitats adquirides ajudaran a destacar en el camp professional actual o obrir-se a noves oportunitats de carrera, especialment en rols relacionats amb la mediació, la resolució de conflictes, el treball amb joves, l’àmbit de la seguretat i justícia.

Matrícula tancada
Si no et matricules, indica'ns el motiu!

Preu:

360 €
Veure descomptes

Calendari

eventis