Curs d'especialització

Gestió i Execució Urbanístiques

1a Edició
Codi: 204098
Tipologia: Curs d'especialització
Idioma: Català i espanyol
Data d'inici: 13/01/2021
Data darrera sessió presencial: 03/03/2021
Data de finalització: 03/03/2021
9 ECTS / 60 hores presencials
Horari:

Dilluns i dimecres de 16.15 i 20.15 h
 

CURS HÍBRID
Les classes es poden seguir de forma presencial o per videoconferència a través de la plataforma Zoom.
 

Nota: En el cas que no es pogués efectuar la docència presencial prevista, degut a motius aliens a la Fundació, el curs podria continuar amb normalitat combinant videoconferències, principalment, i treball on line.

Lloc de realització: Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Edifici Giroemprèn. Aula 4 o bé per videoconferència mitjançant Zoom
Places: 24 ( es reserven 3 places per al curs d'especialització )

Raons per fer el curs

L'urbanisme s'ha convertit en les últimes dècades en un instrument essencial no només per a configurar l'espai en què vivim sinó també per garantir una correcta aplicació de moltes altres polítiques. En aquest sentit els mecanismes de gestió i execució urbanístiques permeten passar la materialització de les previsions del planejament.

El Curs d’Especialització en Gestió i Execució Urbanístiques vol dotar a l’alumne de les eines necessàries per entendre els sistemes de gestió i execució urbanístiques de les seves múltiples perspectives.

A qui s'adreça

Tant a estudiants que vulguin obtenir una especialització capacitadora per ocupar llocs de responsabilitat en l’Administració local, com a professionals en actiu, tant de l’Administració pública com del sector privat que es relacionin amb les entitats locals.

L’heterogeneïtat del grup al qual es dirigeix el curs enriqueix notablement les sessions ja que augmenta la visió pràctica i diferenciada de les problemàtiques concretes en el si de les Administracions Públiques, remarcablement pel que fa als ens locals.

Especialment, però no exclusivament, adreçat els titulats següents:

 • Llicenciatura o Grau en Dret
 • Llicenciatura o Grau en Economia
 • Llicenciatura o Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració
 • Llicenciatura o Grau en Sociologia.
 • Diplomatura en Gestió i Administració Pública

Presentació

El Curs d’Especialització en Gestió i Execució Urbanístiques té com a principal objectiu la formació i capacitació professional del personal dels ens locals de Catalunya (municipis i consells comarcals) o d’altres professionals que tinguin interès en introduir-se en l’urbanisme i singularment en matèria de gestió i execució urbanístiques.

Objectius

Els estudiants adquiriran els coneixements necessaris a nivell teòric, pràctic en:

 • L’execució del planejament
 • La determinació dels sistemes d’actuació
 • Les obres d’urbanització
 • El sistema de reparcel·lació
 • El sistema d’expropiació
 • La valoració urbanística
 • La viabilitat econòmica del planejament
 • El finançament de l’actuació urbanística
 • El control jurisdiccional de l’urbanisme concertat
 • La gestió de les urbanitzacions
 • Urbanisme i mobilitat
 • Desclassificacions de sols obsolets

Sortides professionals

El curs ofereix un coneixement ampli sobre gestió i execució urbanístiques, fet que permet que es pugui accedir a assessories jurídiques o a la pròpia Administració Pública en els seus grups més alts, entre d’altres possibles sortides professionals.

Entitats promotores

 • Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació
 • Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC)
 • Centre d'Innovació i Gestió de les Administracions Públiques de la UdG (CIGAP)
eventis