Curs d'especialització

Construcció de la Identitat de les Persones Adoptades

4a Edició
personas adoptadas
personas adoptadas
Codi: 204041
Tipologia: Curs d'especialització
Idioma: Català
Data d'inici: 14/11/2020
Data darrera sessió presencial: 12/12/2020
Data de finalització: 12/12/2020
1 ECTS / 12 hores de videoconferència
Horari:

Tres dissabtes de 10 a 14 h.

Lloc de realització: Per videoconferència a través de l'eina Zoom
Places: 23

Raons per fer el curs

  • Les primeres experiències relacionals formen la base del desenvolupament de l’individu. Conèixer quines han estat habitualment aquestes experiències en les persones adoptades permet entendre les seves conductes, pensaments i emocions en els primers temps després de l’adopció, i, d’alguna manera, també la seva manera de percebre el món, de veure’s a si mateixos i de relacionar-se amb els altres al llarg de la seva vida.
     
  • Adquirir una formació àmplia sobre l’atenció a les persones adoptades –tant per part dels pares adoptius com dels professionals– que pot afavorir la construcció d’una identitat saludable i, per tant, el seu desenvolupament global.

A qui s'adreça

A aquells professionals de l’àmbit de la salut (psicòlegs, psicopedagogs, pediatres, psiquiatres, infermeres pediàtriques), de l’educació (educadors, mestres i mestres d’educació especial) i del treball social que vulguin tenir coneixements i/o especialitzar-se en l’atenció a persones adoptades i les seves famílies.

Requisits d'admissió

Titulació universitària en Psicologia, Psicopedagogia, Medicina (pediatres i psiquiatres), Magisteri, Mestre d’Educació Especial i Treball Social.

Presentació

La Fundació Eulàlia Torras de Beà ha tingut conveni amb l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció des de l’any 1997 fins el 2017 per dur a terme els processos de preparació i de valoració de les persones que s’ofereixen per adoptar un/a menor, com també la realització de les entrevistes de seguiment postadoptiu. Compta, així mateix, amb un servei privat d’atenció postadoptiva que atén famílies de tot el territori. Fruit d’aquesta experiència, es va publicar el llibre Adopción e identidades (Octaedro), el mes de novembre de 2011.

Aquest curs d’especialització pretén transmetre el coneixement de l’equip de la fundació en aquest àmbit, focalitzant la identitat com a tema central i fil conductor que permeti explicar com les experiències prèvies a l’adopció d’aquests menors han pogut afectar-la. Se centra també en els recursos que caldria posar en marxa després de l’adopció per facilitar-ne una (re)construcció suficientment sana i en el paper que continuen tenint les esmentades experiències en l’etapa de l’adolescència i més enllà de la majoria d’edat.

Objectius

  • Donar unes bases teòriques sobre el concepte d’identitat i sobre la seva construcció a partir d’unes experiències relacionals concretes.
  • Analitzar la identitat habitualment resultant d’haver viscut unes primeres experiències de carències afectives greus, maltractament, pèrdues repetides i/o abandonament ens permetrà comprendre les conductes d’aquests menors a l’inici de la convivència i concretar uns objectius per tal de facilitar el seu desenvolupament global.
  • L’alumne/a podrà conèixer quines són les variables que, després de l’adopció, tenen un paper important en la (re)construcció de la identitat d’aquests menors i aprofundir en els recursos que cal que es posin en marxa per afavorir que sigui tan integrada, consolidada i positiva com sigui possible.
  • L’alumne també coneixerà la importància de l’acompanyament en la comunicació dels orígens i la diferència racial quan n’hi ha, quines són les etapes en la seva comprensió i quins són els factors de risc que requereixen d’una intervenció per part dels professionals. 
  • A través de casos clínics, es presentarà material diagnòstic i de tractament que permetrà exemplificar algunes de les fallades en la identitat que estan en la base dels diversos motius de consulta per part de les famílies adoptives.
  • El coneixement de la identitat en etapes posteriors a la infància i l’adolescència permetrà conèixer si existeixen característiques comunes en la identitat de les persones adoptades al llarg de tota la vida, així com els processos de mediació en la recerca d’orígens, als quals haurien de recórrer les persones que desitgen buscar físicament els seus orígens.

Entitats promotores

També et pot interessar

Màster

Musicoteràpia Transcultural

Edició: 2a Edició | Lloc: Balneari Vichy Catalán. Avinguda Dr. Furest, 32 de Caldes de Malavella (Girona) | Idioma: català |Data inici: 17/10/2020
Preu: 3.840 € (1r curs: 1.920 € + 2n curs: 1.920 €) (Veure descomptes)
Matrícula tancada
Curs d'especialització

Àmbits d’Aplicació de la Musicoteràpia

Edició: 1a Edició | Lloc: Balneari Vichy Catalán. Avinguda Dr. Furest, 32 de Caldes de Malavella (Girona) | Idioma: català |Data inici: 15/05/2021
Preu: 490 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Curs d'estiu

5 Batalles de l’Edat Mitjana

Edició: 1a Edició | Lloc: http://lletresibits.cat | Idioma: Català i castellà |Data inici: 13/07/2020
Preu: 55 € (Veure descomptes)
Matrícula tancada
Etiquetes: Mestres
Matrícula tancada
Si no et matricules,  indica'ns el motiu!

Preu:

175 €

Calendari

eventis