Diploma d'expert (postgrau)

Entrevista Motivacional

1a Edició
Codi: 24X263
Tipologia: Diploma d'expert (postgrau)
Idioma: Català i espanyol en funció de l'idioma del docent.
Data d'inici: 04/10/2024
Data darrera sessió presencial: 11/04/2025
Data de finalització: 11/04/2025
14 ECTS
Horari:

divendres de 15.30 a 19.30 h i algun dissabte de 9.30 a 13.30 h (mirar calendari)

Lloc de realització: Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona i a través de videoconferències amb la plataforma ZOOM
Places: 25

Raons per fer el curs

Els professionals que treballen en els àmbits d’atenció a les persones (professionals sanitaris, d’atenció primària, de promoció de la salut, de l’educació, dels serveis socials, d’organitzacions, de la mediació, etc.) sovint necessiten la cooperació de les persones o els col·lectius amb què treballen per tal que s’impliquin en els seus propis processos de canvi i superin les ambivalències i resistències que el canvi comporta. L’entrevista motivacional és una tècnica basada en l’evidència, i àmpliament contrastada, que ha demostrat ser eficaç en múltiples àmbits per promoure la motivació intrínseca de les persones. L’entrenament de les habilitats de l’entrevista motivacional s’ha mostrat útil en nombrosos estudis realitzats amb diversos grups professionals a l’hora de millorar les habilitats comunicatives i de relació socioprofessional i de facilitar els processos de canvi. Disposar d’una formació especialitzada en entrevista motivacional pot repercutir molt positivament en la pràctica professional, tant pel que fa als resultats de les intervencions motivacionals com a la millora de les relacions interpersonals i els nivells de satisfacció.

A qui s'adreça

  • A professionals del camp de la psicologia, la salut, l’educació, el treball social o l’àmbit de la gestió de persones en les organitzacions que estiguin interessats a millorar la comunicació i l’ús d’estratègies motivacionals per al canvi de comportament mitjançant la tècnica de l’entrevista motivacional.
  • A investigadors interessats en l’anàlisi de la comunicació i la motivació per al canvi mitjançant la metodologia observacional i l’ús de software específic d’anotació i codificació del procés conversacional (programa ELAN).

Requisits d'admissió

Titulació universitària de l’àmbit de la psicologia, la salut, l’educació, el treball social o l’empresa.

Presentació

L’entrevista motivacional és una tècnica de comunicació desenvolupada per Miller i Rollnick als anys vuitanta, per tractar conductes d’addicció a substàncies. Parteix d’un estil terapèutic centrat en la persona i adreçat a evocar-ne la motivació, en lloc d’intentar imposar-li la necessitat de fer un canvi. S’assumeix que les persones sovint volen canviar, però troben nombroses barreres per dur a terme el canvi que voldrien, ja sigui per rutines o hàbits molt arrelats i difícils de canviar, per por al canvi, desesperança, indefensió (es percep que el canvi no s’assolirà), ambivalència (d’una banda es vol canviar, però de l’altra no es fan accions en la direcció del canvi), motivació superficial, etc. L’entrevista motivacional planteja un estil comunicatiu de col·laboració i no confrontació adreçat a potenciar l’autonomia i el compromís personal amb el canvi.

L’ús de l’entrevista motivacional, des de la seva creació, s’ha generalitzat a multitud de problemàtiques i contextos professionals: en l’àmbit de la salut, es fa servir per promoure l’adherència a diferents tipus de tractaments i per millorar la comunicació metge-pacient; en l’àmbit educatiu, per millorar la motivació acadèmica dels estudiants i la motivació del professorat per desenvolupar programes d’aprenentatge nous; en treball social, per intervenir en diferents tipus de problemàtiques; en orientació professional, per a la cerca d’ocupació, i, en l’àmbit de les organitzacions, per a la formació en lideratge o la implicació en els processos d’innovació i canvi. L’ús i la popularitat de l’entrevista motivacional s’ha estès, doncs, a pràcticament qualsevol àmbit d’intervenció i atenció a les persones, i ha fet que molts professionals d’arreu del món s’hagin format en l’ús d’aquesta tècnica com a via per assolir més eficàcia en la seva pràctica i en les relacions socioprofessionals.

El Diploma d’Expert en Entrevista Motivacional forma professionals d’àmbits relacionats amb l’atenció a les persones per tal que, mitjançant l’entrenament de les habilitats específiques de l’entrevista motivacional, desenvolupin un estil de conversa que faciliti la motivació per al canvi. Gràcies a una metodologia eminentment pràctica basada en l’entrenament de les diferents habilitats i en la gravació, la revisió i el feedback sobre la pròpia actuació, s’espera que el curs capaciti els participants per aplicar la tècnica de forma autònoma en la pràctica professional. Alhora, s’ofereix una formació específica sobre els sistemes d’anàlisi i anotació de les sessions d’entrevista motivacional mitjançant l’ús d’eines digitals.

Objectius

  • Desenvolupar un estil de conversa col·laboratiu, amb el propòsit de reforçar la motivació i el compromís de les persones amb el canvi.
  • Entrenar les tècniques específiques de l’entrevista motivacional.
  • Practicar l’entrevista motivacional en contextos específics d’intervenció professional, d’acord amb l’àmbit d’especialització de les persones matriculades (psicologia, medicina, salut, educació, orientació professional, intervenció social, treball o organitzacions).
  • Conèixer i utilitzar sistemes d’anotació i codificació del procés conversacional mitjançant un software específic per a l’anotació i revisió de les seqüències d’interacció comunicativa.
Si no et matricules, indica'ns el motiu!

Preu:

1.225 €
Veure descomptes

Sessions informatives

17/09/2024 a les 10:00 h
Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí
Confirmar assistència

Calendari