Diploma d'expert (postgrau)

Psicomotricitat Educativa: Moviment i Aprenentatge

5a Edició
Codi: 22X061
Tipologia: Diploma d'expert (postgrau)
Idioma: Català
Data d'inici: 18/10/2022
Data darrera sessió presencial: 12/05/2023
Data de finalització: 06/06/2023
26 ECTS / 133 hores presencials
Horari:

Dimarts de 18 a 21h i 1 dissabte al mes (4 sessions de 9 a 14.30h  i 5 sessions de 9 a 14h i de 15 a 18h). 

Lloc de realització: Facultat d'Educació i Psicologia (dimarts) i Escola Vedruna de Girona i l'Eix, Centre de Psicomotricitat i Pedagogia Corporal de Palafrugell (dissabtes)
Places: 30

Raons per fer el curs

Aquest postgrau t’ajudarà a:

 • Adquirir una visió transversal de la motricitat en el procés de desenvolupament integral de l’infant en els contextos educatius des de les diferents perspectives de la psicomotricitat educativa.
 • Entendre el cos i el moviment d’un infant com una expressió de la seva identitat motriu, cognitiva, emocional i social.
 • Conèixer el joc i la seva evolució al llarg del desenvolupament dels 0 als 8 anys per tal d’incorporar-lo com a eina i recurs pedagògic en la intervenció psicomotriu.
 • Adquirir estratègies d’intervenció psicomotriu per afavorir l’aprenentatge de l’infant des d’una mirada interdisciplinària.
 • Dotar de coneixements i tècniques per dissenyar, programar i executar propostes psicomotrius curriculars.
 • Desenvolupar el perfil professional de psicomotricista basat en fonaments teòrics i científics, mitjançant l’adquisició de competències aptitudinals i metodològiques a partir de la formació corporal i pràctica.

Pràctiques externes

Es realitzaran 22 hores de pràctiques en centres educatius: escoles bressol, escoles d'infantil i primària i centres d'educació psicomotriu.

A qui s'adreça

A professionals de l’àmbit educatiu:

 • mestres d’infantil i primària de les diferents especialitats o mencions,
 • llicenciats i graduats en educació física,
 • educadors socials,
 • psicòlegs,
 • pedagogs,
 • psicopedagogs,
 • llicenciats i graduats en estudis d’infermeria i fisioteràpia.

Requisits d'admissió

 • Diplomats i graduats en Mestre d’Educació Primària i/o Infantil.
 • Llicenciats o graduats en Fisioteràpia, Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Pedagogia, Psicologia, Educació Social i Treball Social.
 • Professionals d’altres estudis universitaris (es valorarà la seva admissió en una entrevista prèvia amb la Direcció del Postgrau).
 • Les persones sense una titulació universitària podran obtenir un certificat d’assistència al postgrau. Per qualsevol dubte, adreceu-vos a la direcció del curs.

Presentació

La psicomotricitat és un tema que desperta l’interès dels professionals que treballen en els diferents àmbits —educatiu, reeducatiu i terapèutic— d’intervenció. Aquest curs se centra en l’àmbit educatiu tenint en compte que durant la infància la relació dels infants amb els altres i el seu entorn s’estableix fonamentalment a través del moviment físic i la seva interiorització. Aquest fet constitueix la base del desenvolupament de la seva personalitat i l’accés al coneixement.

La intervenció psicomotriu en l’àmbit educatiu aporta una visió que integra les dimensions motriu, emocional, cognitiva i social de la persona, i procura als professionals de l’educació una visió global i globalitzadora tant de l’infant com dels seus processos de maduració, desenvolupament i aprenentatge.

Partint de la funció integradora del moviment, pretenem aprofundir en la importància de la intervenció psicomotriu en l’àmbit educatiu, entesa com una manera de facilitar a l’infant l’accés a vivències, experiències i coneixements i, alhora, com a expressió personal i de comunicació.

Objectius

 • Ampliar els coneixements teòrics i pràctics del desenvolupament global dels infants en relació amb l’educació psicomotriu.
 • Adquirir recursos i competències pràctiques per treballar la psicomotricitat en l’àmbit educatiu.
 • Desenvolupar actituds adequades a través de l’experimentació per poder intervenir en l’àmbit educatiu dels infants de 0 a 8 anys.
 • Integrar tots els coneixements assolits durant el procés de formació i configurar-los en una proposta d’intervenció psicomotriu adreçada a l’àmbit educatiu dels infants de 0 a 8 anys.

Sortides professionals

 • Mestres d’educació infantil i primària.
 • Especialistes en psicomotricitat educativa.
 • Educadors especialitzats en psicomotricitat en escoles bressol, centres de psicomotricitat, escoles esportives i espais vinculats a l’atenció educativa i social (la titulació del postgrau en Psicomotricitat Educativa no eximeix de la titulació oficial necessària per accedir a la categoria professional corresponent).

Entitats promotores

eventis