Màster de Formació Permanent

Anestèsia i Infermeria Quirúrgica

1a Edició
Codi: 240080
Tipologia: Màster de Formació Permanent
Idioma: Català o espanyol en funció del docent
Data d'inici: 25/09/2024
Data darrera sessió presencial: 21/06/2025
Data de finalització: 21/06/2025
60 ECTS / 276 hores
( presencials: 117 / videoconferència: 159) + treball autònom en funció dels ECTS
Horari:

Dimecres, de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 18 h. Dissabte, de 9 a 15 hores (4 dissabtes durant tot el curs).

Període de pràctiques curriculars: 07/01/2025 – 30/05/2025
Data màxima de presentació del treball final: 30/05/2025
Possibilitat d’assistir a les sessions presencials per videoconferència: No
Gravació de classes:
Lloc de realització: Per videoconferència amb la plataforma ZOOM, a la Facultat d'Infermeria de la UdG i a l'Hospital Josep Trueta (veure Calendari)
Places: 20

Raons per fer el curs

Permet assolir un grau d’especialització per desenvolupar les competències pròpies d’un/a professional infermera en els diferents entorns que tracta el màster i en un format híbrid que facilita la conciliació d’aquesta formació amb la professional i personal.

Proveeix de la formació requerida per a l’acreditació d’un o una Infermera de Pràctica Avançada en l’àmbit de l’Anestèsia. Aquesta adquireix, a través d'aquesta formació, la base de coneixements experts, clínics i de recerca, així com habilitats per a la presa de decisions complexes i competències clíniques per a una pràctica ampliada de la infermera que influeixen en els resultats clínics de salut.

L’Institut Català de la Salut ha instaurat el requisit que els i les professionals que portin a terme la seva activitat professional en l’àmbit quirúrgic i de l’anestèsia comptin amb una formació de màster específic. Actualment, les organitzacions sanitàries estan proveint d’aquesta formació als seus i les seves professionals buscant la formació fora de la Regió Sanitària de Girona. El reconeixement de la infermera especialitzada o de pràctica avançada implica també tenir un màster oficial o propi específic sobre l’expertesa que es vol acreditar.

Pràctiques externes

L'estudiantat podrà escollir entre dos itineraris de pràcticum: pràctiques d'anestèsia (264 hores) i pràctiques d'infermeria quirúrgica (154 hores àrea quirúrgica i 110 d'anestèsia). Les pràctiques es realitzaran, principalment, a l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, malgrat també es compta amb altres centres col·laboradors a nivell del territori. L’avaluació observacional de la competència en les pràctiques clíniques es realitzarà mitjançant un seguiment...

A qui s'adreça

A infermeres i infermers de tots els àmbits hospitalaris que estiguin interessades o interessats en orientar la seva activitat professional a l'àrea quirúrgica o a àrees on es realitzin actuacions assistencials que precisin de l’aplicació d’anestèsia i/o de sedació.

A infermeres o infermers que han realitzat el Diploma de Postgrau d'Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i Reanimació de la Universitat de Girona i que, amb la realització d'un determinat nombre de crèdits d'aquest Màster, poden obtenir aquesta titulació. 

Requisits d'admissió

 • Estar en possessió del títol d’Ajudant Tècnic Sanitari*, Diplomat en Infermeria o Graduat en Infermeria.
 • S'estudiaran els casos d'estudiants procedents d'altres titulacions de Ciències de la Salut per si els cal cursar complements de formació.

*NOTA: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Presentació

L'evolució de la cirurgia, l’anestèsia i la reanimació, juntament amb la implementació de noves tecnologies, fan de l'àrea quirúrgica un àmbit d'alta complexitat. La tendència dels hospitals a transformar-se en centres bàsicament quirúrgics davant l’augment de patologies que precisen d'aquest tractament, la realització de proves complementàries que requereixen de l'administració d'anestèsia i sedació i l'intervencionisme fan necessària una formació de màster que permeti l'adquisició de la competència requerida per aquestes àrees d’especialització. En aquests entorns, els i les professionals de la infermeria han de respondre a aquestes noves realitats amb una formació sòlida, específica i continuada per desenvolupar amb competència les tasques que els hi són pròpies.

Aquest programa de màster  pretén proporcionar les competències necessàries per exercir professionalment en l'àmbit de l'anestèsia i de la infermeria perioperatòria. 

Les infermeres d'anestèsia, actualment, són partícips d'un avenç de la professió infermera, aconseguint competències i models de pràctica clínica avançada, tal com defineix la International Federation of Nurse Anesthetists. Tot i així, la complexitat assistencial i l'avenç tecnològic requereix una formació més gran per part dels i les professionals.

Així, les infermeres d'anestèsia estan ampliant el seu àmbit de treball, duent a terme les cures de les persones a diferents àmbits assistencials com ara a la visita preanestèsica, a unitats de preparació prequirúrgica, l’àrea de reanimació postquirúrgica, a Unitats de recuperació postanestèsia, a àrees de crítics postquirúrgics, a cirurgia major ambulatòria, unitats de dolor, exploracions complementàries (RX, ressonància, TC, MEG, etc.), endoscòpies, servei d'hemodinàmica, serveis de radiologia vascular intervencionista, etc.

La formació és un requisit imprescindible per avalar l’expertesa en aquests àmbits. L’acreditació d’una formació específica a través de l’adquisició de coneixements i competències concretes que permetin desenvolupar millor i amb més implicació les funcions dins d'aquestes àrees i poder donar una atenció integral a la persona atesa davant la complexitat de les situacions clíniques és una condició indispensable per assolir la condició d’infermera de pràctica avançada. Aquest curs de màster basa el seu aprenentatge en els coneixements científics i les experiències del personal docent que participa mitjançant classes magistrals, aplicació de casos, tallers pràctics, treball de grups, treball fi de màster i pràctica clínica i dona la possibilitat als i a les professionals de la infermeria de desenvolupar les seves carreres professionals.

Objectius

 • Adquirir competència bàsica i específica en l’àmbit de l'anestèsia, de les cures de la infermeria perioperatòria, i tractament del dolor mitjançant la incorporació de coneixements, habilitats i actituds per donar una atenció integral, segura i de qualitat.
 • Millorar les competències genèriques i específiques per tenir cura experta de les persones que se sotmeten a un procés quirúrgic aprofundint en les diferents especialitats quirúrgiques i les noves tecnologies.
 • Proveir les organitzacions sanitàries de professionals infermers amb una excel·lent competència professional en l’atenció a la persona sotmesa a una anestèsia o sedació i/o a l’entorn perioperatori.
 • Proporcionar als infermers i infermeres d’aquests llocs assistencials la formació necessària per accedir al reconeixement d’infermera de pràctica avançada (IPA) tot acreditant el desenvolupament  de les competències necessàries per a donar resposta a las necessitats de les persones en les diferents etapes de la malaltia, afavorint les millors pràctiques basades en evidència dins d'equips multidisciplinaris i a través de rols funcionals com a experta clínica i investigadora.

Sortides professionals

Al finalitzar el màster, l'estudiant haurà assolit les competències necessàries per treballar com a infermer/a d'àrea quirúrgica en qualsevol dels següents àmbits professionals:

 • Infermers/es circulants de diferents especialitats.
 • Infermers/es instrumentistes de diferents especialitats.
 • Infermers/es d’àrees d'anestèsia i recuperació de després de l'anestèsia.
 • Infermers/es de centrals d'esterilització.
 • Responsables i coordinadors d'àrees quirúrgiques.
 • També com infermer/a dels diferents gabinets o serveis d’intervenció, endoscòpies, unitats del dolor, etc.

Entitats col·laboradores

 • Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta

També et pot interessar

Màster de Formació Permanent

Atenció Integral Infermera a la Persona en Estat Crític

Edició: 5a Edició | Lloc: Facultats d’Infermeria i Medicina (UdG), Hospital Dr. Josep Trueta, Laboratori (LASC) al Parc Científic i Tecnològic UdG | Idioma: Majoritàriament en català, i alguna classe en castellà en funció del docent |Data d’inici: 03/10/2024
Preu: 3.200 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Curs d'especialització

Cures Pal·liatives a la Persona amb Càncer

Edició: 3a Edició | Lloc: Facultat d'Infermeria de la UdG. Campus Centre. | Idioma: Català |Data d’inici: 25/04/2025
Preu: 360 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Diploma de experto (postgrado)

Análisis Transaccional. Diagnóstico y Tratamiento en Psicoterapia

Edició: 1ª Edición | Lloc: Virtual a través de la plataforma ZOOM y la clase presencial en el Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona | Idioma: Español |Data d’inici: 18/10/2024
Preu: 2.450 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Etiquetes: SalutInfermeria
Si no et matricules, indica'ns el motiu!

Preu:

3.950 €
Veure descomptes

Sessions informatives

17/06/2024 a les 16:00 h
Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí
Confirmar assistència

Calendari