Màster

MBA in Hospitality Management

1a Edició
Codi: 220504
Tipologia: Màster
Idioma: Anglès
Data d'inici: 03/10/2022
Data darrera sessió presencial: 31/05/2023
Data de finalització: 30/10/2023
60 ECTS / 580 hores presencials
Horari:

De dilluns a dijous de 15 a 19 h i divendres de 9 a 13 h.

Lloc de realització: Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme de Sant Pol de Mar
Places: 30

Pràctiques externes

A qui s'adreça

  • Titulats universitaris de Turisme, Ciències Socials o Econòmiques d’universitats reconegudes, que vulguin dedicar-se professionalment a la gestió directiva en el camp hoteler i de la restauració.
  • Cal tenir fluïdesa en anglès i es recomana una bona formació acadèmica.

Requisits d'admissió

  • Titulacions universitàries en Turisme, Ciències Empresarials, ADE, Dret. Altres titulacions universitàries nacionals i estrangeres similars a diplomatura o llicenciatura.
  • Nivell mínim d’anglès: B-2
  • Els professionals sense titulació universitària, però amb experiència acreditada en l’àmbit turístic i hoteler, obtindran un certificat d’assistència al curs.

Presentació

Les empreses hoteleres i de restauració presenten unes peculiaritats que fan imprescindibles uns aprenentatges d’especialització en les competències que duen els seus caps directius a la gestió diària.
Els empresaris demanen als empleats novells una operativitat des de l’inici de la seva incorporació a l’empresa juntament amb unes competències de gestió i direcció d’equips de treball. Els departaments de producció i comercialització a l’hostaleria són un conjunt inseparable en la seva gestió i els responsables han de conèixer ambdós processos de treball.
La formació universitària té un caràcter generalista, fet que suggereix una formació complementària d’especialització i d’adequació als nous requeriments de gestió i a les necessitats professionals i empresarials.
El curs ha tingut molt ressò en l’àmbit estatal i també internacional.
La procedència dels participants en les edicions anteriors és de més de 16 països.
És per això que l’EUHT StPOL considera viva la necessitat de perfeccionar la formació generalista dels nous titulats que volen dedicar-se professionalment al camp hoteler i de la restauració mitjançant una especialització en gestió, direcció i administració, combinada amb els coneixements operatius per dirigir empeses del sector hospitality.

Objectius

Programa amb un caràcter teòric i pràctic i mitjançant el qual l’estudiant obté una formació de coneixements avançats en el camp de les empreses hoteleres i de restauració per portar a terme el desenvolupament d’una carrera professional al camp de la direcció hotelera, de l’assessorament professional, de la innovació empresarial i de la recerca en els processos de gestió.
Una vegada superats els continguts teòrics i pràctics, l’estudiant adquireix les competències cognitives, procedimentals, de lideratge i motivacionals adequades a les necessitats de les empreses d’hostaleria.
Els coneixements avançats en gestió estratègica, màrqueting, economia i finances, tecnologies de la informació, etc., són primordials per prendre decisions de manera efectiva i competent en qualsevol funció relacionada amb el món hoteler. El Màster no se centra únicament en aquests aspectes comuns, sinó que també ofereix als estudiants l’opció de triar assignatures especialitzades a més d’una formació pràctica amb tutories i la realització de treballs finals tutoritzats per tal de garantir competències reals de gestió.
Gràcies a les classes acadèmiques, conferències d’experts i activitats basades en l’estudi, el Màster permetrà assolir aquests objectius.
Els titulats universitaris que accedeixen al camp laboral, en general, i al camp laboral hoteler i de restauració en particular tenen una formació generalista que cal complementar amb una formació especialitzada segons el tipus d’empresa a la qual desenvoluparan tant la seva professió com la seva personalitat.

Els objectius específics del Màster són:
1. Capacitar el futur directiu hoteler en tècniques de supervisió departamental.
2. Dotar el candidat a un lloc directiu de les tècniques més actuals de direcció en el seu vessant logístic, econòmic i financer, de gestió de personal i comercial.
3. Capacitar l’alumne per ser un bon usuari de les noves tecnologies del sector, especialment en el camp informàtic.
4. Aconseguir mitjançant les pràctiques corresponents, tant a l’escola com a les empreses, la immersió necessària i idònia de l’estudiant als departaments operatius, especialment els de producció (Cuina - Pastisseria i Restaurant - Bar) i administració.

Sortides professionals

1. Responsabilitats de direcció d’explotació, comercial i administrativa.
2. Responsabilitats de direcció en el camp de l’assessorament empresarial i professional.
3. Responsabilitats de recerca en el camp de la innovació, la competitivitat i el disseny de processos de gestió.
4. Tipus d’empresa: hotels, grups de restaurants, restauració col·lectiva, càtering, consultoria hotelera i de restauració.
Els estudiants del Màster participen activament a les Jornades de Desenvolupament Professional que l’escola programa cada any durant el mes de febrer per tal de apropar-los a les empreses i cadenes hoteleres.

Entitats promotores

eventis