Instruccions per formalitzar la matrícula

El procés de matrícula es divideix en 3 passos:
1. Informació sobre el procés de matrícula
2. Formulari de matrícula
3. Documentació i pagament

1. Informació sobre el procés de matrícula

Per iniciar el procés cal emplenar el formulari de matrícula.
Consulteu les condicions generals de matrícula al peu d'aquesta pàgina.

Informació sobre els requisits acadèmics d’admissió per a màsters, diplomes d'especialització i diplomes d'expert:
Abans d’iniciar el procés de matrícula, consulteu l’apartat Requisits d’admissió de l’activitat a la pàgina web del curs.

Cal que tingueu present que, per realitzar un màster, un diploma d'especialització o d'expert (postgraus), heu d’acreditar tenir una titulació universitària de diplomat, llicenciat o equivalent. En cas contrari, no podreu obtenir la titulació (*) de màster, diploma d'especialització o d'expert (postgraus).

Tanmateix, algunes activitats també accepten alumnat sense titulació universitària; en aquest cas, la certificació final obtinguda serà un certificat d’assistència (*).

(*) El cost de les taxes d’expedició del títol i dels certificats NO està inclòs en el preu de la matrícula.

2. Formulari de matrícula

Un cop hàgiu emplenat el formulari comproveu que les dades introduïdes són correctes.

3. Documentació i pagament

Documentació per a Màsters, Diplomes d'Especialització i Diplomes d'Expert:
– Fotocòpia del DNI o passaport vigent, TIE o document identificatiu d’un país de la Unió Europea. Serà obligatori adjuntar-la per finalitzar el procés.
– Fotocòpia compulsada del títol universitari o del resguard del títol. Es pot adjuntar en el mateix moment del procés de matrícula o bé s’ha de presentar com a màxim, vint dies abans de l'inici de l'activitat.

Consulta aquí com hauràs de presentar la titulació universitària.

Documentació per a Cursos d'Especialització:
– Fotocòpia del DNI o passaport vigent, TIE o document identificatiu d’un país de la Unió Europea. Serà obligatori adjuntar-la per finalitzar el procés.

Pagament:
El pagament d’un curs pot estar format per preinscripció + matrícula (quan s’indiqui de forma expressa) o directament per matrícula.
Preinscripció: en un termini màxim de 7 dies des de la data d'inscripció caldrà haver realitzat el pagament de la preinscripció, que es restarà de l'import de la matrícula, i que donarà dret a reserva de plaça.
Matrícula: per tal que sigui efectiva, caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l'inici de l’activitat.

Nota: per finalitzar el procés, caldrà acceptar les condicions generals de matrícula.

* La Fundació es reserva el dret d'anul·lar el curs. L'organització es compromet a comunicar-ho als inscrits amb antelació suficient i a tornar l'import de tots els pagaments realitzats.
* Per imports iguals o superiors a 200 €, consulteu l'apartat Finançament en cas de voler finançar la matrícula.

Màster de Formació Permanent

Anestèsia i Infermeria Quirúrgica

Codi: 240080
Data d’inici: 25/09/2024
Data de finalització: 21/06/2025
Data darrera sessió presencial: 21/06/2025
60 ECTS / 276 hores
Horari:

Dimecres de 9.30 a 13.30 h i de 15.30 a 18.30 h. Dissabte de 9 a 15 h (4 dissabtes durant tot el curs).