Matrícula

Nota informativa

El primer curs del Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica, es correspon amb el Diploma d'Especialització (Postgrau) en Aplicació Teòrico-Clínica de la Psicoteràpia Psicoanalítica Contemporània.

Els estudiants que realitzin el Diploma d'Especialització (Postgrau) en Aplicació Teòrico-Clínica de la Psicoteràpia Psicoanalítica Contemporània. (30 ECTS durant el curs 2024-2025) es podran matricular* en el Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica (30 ECTS durant el curs 2025-2026).

* Sempre que s'assoleixi el nombre mínim d'estudiants.

Instruccions per formalitzar la matrícula

El procés de matrícula es divideix en 3 passos:
1. Informació sobre el procés de matrícula
2. Formulari de matrícula
3. Documentació i pagament

1. Informació sobre el procés de matrícula

Per iniciar el procés cal emplenar el formulari de matrícula.
Consulteu les condicions generals de matrícula al peu d'aquesta pàgina.

Informació sobre els requisits acadèmics d’admissió per a màsters, diplomes d'especialització i diplomes d'expert:
Abans d’iniciar el procés de matrícula, consulteu l’apartat Requisits d’admissió de l’activitat a la pàgina web del curs.

Cal que tingueu present que, per realitzar un màster, un diploma d'especialització o d'expert (postgraus), heu d’acreditar tenir una titulació universitària de diplomat, llicenciat o equivalent. En cas contrari, no podreu obtenir la titulació (*) de màster, diploma d'especialització o d'expert (postgraus).

Tanmateix, algunes activitats també accepten alumnat sense titulació universitària; en aquest cas, la certificació final obtinguda serà un certificat d’assistència (*).

(*) El cost de les taxes d’expedició del títol i dels certificats NO està inclòs en el preu de la matrícula.

2. Formulari de matrícula

Un cop hàgiu emplenat el formulari comproveu que les dades introduïdes són correctes.

3. Documentació i pagament

Documentació per a Màsters, Diplomes d'Especialització i Diplomes d'Expert:
– Fotocòpia del DNI o passaport vigent, TIE o document identificatiu d’un país de la Unió Europea. Serà obligatori adjuntar-la per finalitzar el procés.
– Fotocòpia compulsada del títol universitari o del resguard del títol. Es pot adjuntar en el mateix moment del procés de matrícula o bé s’ha de presentar com a màxim, vint dies abans de l'inici de l'activitat.

Consulta aquí com hauràs de presentar la titulació universitària.

Documentació per a Cursos d'Especialització:
– Fotocòpia del DNI o passaport vigent, TIE o document identificatiu d’un país de la Unió Europea. Serà obligatori adjuntar-la per finalitzar el procés.

Pagament:
El pagament d’un curs pot estar format per preinscripció + matrícula (quan s’indiqui de forma expressa) o directament per matrícula.
Preinscripció: en un termini màxim de 7 dies des de la data d'inscripció caldrà haver realitzat el pagament de la preinscripció, que es restarà de l'import de la matrícula, i que donarà dret a reserva de plaça.
Matrícula: per tal que sigui efectiva, caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l'inici de l’activitat.

Nota: per finalitzar el procés, caldrà acceptar les condicions generals de matrícula.

* La Fundació es reserva el dret d'anul·lar el curs. L'organització es compromet a comunicar-ho als inscrits amb antelació suficient i a tornar l'import de tots els pagaments realitzats.
* Per imports iguals o superiors a 200 €, consulteu l'apartat Finançament en cas de voler finançar la matrícula.

Diploma d'especialització (postgrau)

Aplicació Teòrico-Clínica de la Psicoteràpia Psicoanalítica Contemporània

Codi: 24S006
Data d’inici: 19/10/2024
Data de finalització: 30/09/2025
Data darrera sessió presencial: 12/07/2025
30 ECTS / 80 hores
Horari:

1 dissabte al mes, de 10 a 19.30 h

Aquest curs es pot realitzar per videoconferència a través de la plataforma ZOOM, PRESENCIALMENT,o bé, ON LINE (per les persones que no puguin assistir presencialment ni puguin accedir via zoom en les dates i hores previstes, podran sol·licitar la gravació). Perquè l'assistència pugui ser validada, cal visualitzar cada un dels vídeos, com a màxim, set dies després de cada sessió i cal fer una prova (de cada vídeo) i ser apte/a.