Matrícula tancada

Màster en
Diversitat Religiosa: Pensament, Cultura i Governança

Modalitat HÍBRIDA
S'atorgaran beques pròpies del Màster

3a Edició

Raons per fer el curs

El màster pretén oferir una mirada respectuosa, crítica i rigorosa sobre la diversitat religiosa a Catalunya i Europa. Per tant, hauria de cridar l’atenció de qualsevol persona interessada en el fenomen religiós en un sentit ampli. D’altra banda, el reconeixement del fet religiós com un fet important en la vida d’algunes persones i com una possibilitat de desenvolupament personal (és a dir, com un dret fonamental) obliga les administracions a dissenyar, executar i avaluar polítiques que tinguin en compte les diferents confessions religioses. Es fa necessari, doncs, que hi hagi personal format i capacitat per assumir aquestes responsabilitats i això vol dir, que conegui i estigui familiaritzat amb aquesta diversitat.

Presentació

El subtítol del màster és Pensament, Cultura i Governança i resulta molt indicatiu de la mena de formació que hi volem fer. Ens interessa saber què professen les diferents confessions que trobem al país i saber en quina situació objectiva es troben. Ens interessa debatre les grans qüestions del pensament polític i filosòfic sobre la religió. Ens interessa conèixer quin és el marc jurídic i polític que els afecta per tal que els alumnes del màster disposin de les eines necessàries per a fer-ne una bona gestió.

Vivim un moment fortament marcat per l’explosió de la diversitat a tot arreu, i també, i conseqüentment, per una important fragmentació de les creences morals i per l’emergència de noves formes d’espiritualitat associades als diversos col·lectius i a les diverses situacions i condicions de vida de la gent. El projecte d’algunes ideologies polítiques d’arraconar definitivament la religió a l’àmbit privat o de fer-la desaparèixer ha fracassat. La presència d’una pluralitat cada cop més notable de confessions és un fet natural, potser fins i tot desitjable, de qualsevol societat democràtica estable. 

La diversitat religiosa és un camp d’estudi seriós en l’àmbit acadèmic en pràcticament tots els països democràtics. A Espanya i Catalunya no hi ha cap màster d’aquestes característiques per raons històriques que tenen a veure amb la vinculació excessivament estreta que hi ha va haver entre el règim franquista i l’església catòlica. Tanmateix, després de quaranta anys de règim democràtic, la situació és molt diferent i pensem que ha arribat el moment de normalitzar, des de la universitat pública, el coneixement, el tractament i la formació en gestió de la diversitat religiosa. És en aquest sentit –no pas en cap sentit doctrinal, sinó des d’un sentit crític estricte- que ens interessa abordar-la.

El màster compta amb el suport explícit de la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.

Entitats organitzadores i col·laboradores

eventis