Sesiones informativas

Curs Codi Data Hora Lloc
Migració i Salut 201058 04/09/2020 10:00 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Gestió i Dret Local 200022 08/09/2020 17:00 Sessió online per videoconferència Confirmar asistencia
Dret Urbanístic 201045 08/09/2020 17:00 Sessió online per videoconferència Confirmar asistencia
Evolució de la Normativa Urbanística. Règim Urbanístic del Sòl i Planejament Territorial Urbanístic 204097 08/09/2020 17:00 Sessió online per videoconferència Confirmar asistencia
Gestió i Execució Urbanístiques 204098 08/09/2020 17:00 Sessió online per videoconferència Confirmar asistencia
Intervenció Administrativa en l'Ús del Sòl, Subsòl i Edificacions 204099 08/09/2020 17:00 Sessió online per videoconferència Confirmar asistencia
Protecció de la Legalitat Urbanística 204100 08/09/2020 17:00 Sessió online per videoconferència Confirmar asistencia
Visual Tools to Empower Citizens 200058 08/09/2020 17:00 ONLINE by videoconference with Zoom by clicking here Confirmar asistencia
Primatología 200013 10/09/2020 12:00 ONLINE por videoconferencia con el programa ZOOM haciendo clic aquí e introduciendo la contraseña: 036840 Confirmar asistencia
Etología, Conservación y Bienestar de los Primates 202001 10/09/2020 12:00 ONLINE por videoconferencia con el programa ZOOM haciendo clic aquí e introduciendo la contraseña: 036840 Confirmar asistencia
Primatología: Investigación y Práctica 201039 10/09/2020 12:00 ONLINE por videoconferencia con el programa ZOOM haciendo clic aquí e introduciendo la contraseña: 036840 Confirmar asistencia
Industrial Internet of Things 200036 10/09/2020 18:00 ONLINE per videoconferència amb el programa Zoom fent clic aquí amb contrasenya: 864423 Confirmar asistencia
Bioconstrucción Aplicada y Ecoarquitectura 200020 15/09/2020 18:00 Por videoconferencia con la plataforma ZOOM. Confirmar asistencia
Diseño Biomimético y Biohabitabilidad 201005 15/09/2020 18:00 Por videoconferencia con la plataforma ZOOM. Confirmar asistencia
Biohabitabilidad 202037 15/09/2020 18:00 Por videoconferencia con la plataforma ZOOM. Confirmar asistencia
Gestió i Dret Local 200022 15/09/2020 17:00 Sala de Graus de la Facultat de Dret de la UdG (presencial) Confirmar asistencia
Dret Urbanístic 201045 15/09/2020 17:00 Sala de Graus de la Facultat de Dret de la UdG (presencial) Confirmar asistencia
Evolució de la Normativa Urbanística. Règim Urbanístic del Sòl i Planejament Territorial Urbanístic 204097 15/09/2020 17:00 Sala de Graus de la Facultat de Dret de la UdG (presencial) Confirmar asistencia
Gestió i Execució Urbanístiques 204098 15/09/2020 17:00 Sala de Graus de la Facultat de Dret de la UdG (presencial) Confirmar asistencia
Intervenció Administrativa en l'Ús del Sòl, Subsòl i Edificacions 204099 15/09/2020 17:00 Sala de Graus de la Facultat de Dret de la UdG (presencial) Confirmar asistencia
Protecció de la Legalitat Urbanística 204100 15/09/2020 17:00 Sala de Graus de la Facultat de Dret de la UdG (presencial) Confirmar asistencia
Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària 201013 16/09/2020 19:00 Fundació UdG: Innovació i Formació. Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn. Aula 4 Confirmar asistencia
Resolució de Conflictes i Mediació Familiar Sistèmica 201012 16/09/2020 18:00 ONLINE per videoconferència amb el programa Zoom fent clic aquí i introduint la contrasenya: 762014 Confirmar asistencia
Producció i Gestió de Projectes en l'Entorn BIM 201057 16/09/2020 19:00 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Musicoteràpia Transcultural 200017 16/09/2020 18:00 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Musicoteràpia en els Àmbits Sanitari, Educatiu i Sociocomunitari 204106 16/09/2020 18:00 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Neurobiologia i Psicologia de la Música. Investigació en Musicoteràpia 204105 16/09/2020 18:00 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Direcció Avançada de Plantes Industrials 200016 16/09/2020 19:00 ONLINE per videoconferència fent clic aquí. Confirmar asistencia
Musicoteràpia (I) 202018 16/09/2020 18:00 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Musicoteràpia (II) 202019 16/09/2020 18:00 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Musicoteràpia Intercultural 212020 16/09/2020 18:00 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Musicoteràpia 201037 16/09/2020 18:00 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Musicoteràpia Transcultural 211036 16/09/2020 18:00 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Pràctiques, Supervisió i Self-Experience en Musicoteràpia 214003 16/09/2020 18:00 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Infografia i Visualització de Dades 202044 18/09/2020 17:00 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Intel·ligència Emocional 201028 18/09/2020 18:00 Inauguració del curs 'La clau de la bona vida' - 'La llave de la buena vida' (11:00 h Mèxic) conversant amb Joan Garriga ONLINE per videoconferència amb el programa Zoom. Confirmar asistencia
Psicoteràpia Psicoanalítica 200023 19/09/2020 11:00 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Aplicació Teòrico-Clínica de la Psicoteràpia Psicoanalítica Contemporània 201006 19/09/2020 11:00 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Psicodiagnòstic Clínic i Indicació dels Diferents Abordatges Psicoterapèutics. Noves Patologies d’Avui Dia 211006 19/09/2020 11:00 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Especialista en Dret del Treball i de la Seguretat Social: un Dret en Evolució Aplicable a les Noves Formes de Treball i Realitats Socials 202021 21/09/2020 17:30 ONLINE per videoconferència amb el programa Zoom fent clic aquí Confirmar asistencia
Dret Laboral: Noves Legislacions, Nous Drets 204094 21/09/2020 17:30 ONLINE per videoconferència amb el programa Zoom fent clic aquí Confirmar asistencia
Seguretat Social: El Sistema de Prestacions davant les Noves Realitats Socials 204095 21/09/2020 17:30 ONLINE per videoconferència amb el programa Zoom fent clic aquí Confirmar asistencia
Un Nou Repte: La Mobilitat de Treballadors, Migracions i Treball Transfronterers 204096 21/09/2020 17:30 ONLINE per videoconferència amb el programa Zoom fent clic aquí Confirmar asistencia
El Sector Immobiliari - AICAT 203003 22/09/2020 17:00 Fundació UdG: Innovació i Formació. Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn. Sala Seminari Confirmar asistencia
Dret Privat: Obligacions i Contractes 204014 22/09/2020 17:00 Fundació UdG: Innovació i Formació. Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn. Sala Seminari Confirmar asistencia
Dret Privat: Registral, Hipotecari i Drets Reals 204015 22/09/2020 17:00 Fundació UdG: Innovació i Formació. Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn. Sala Seminari Confirmar asistencia
Arrendaments Urbans i Rústics 204016 22/09/2020 17:00 Fundació UdG: Innovació i Formació. Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn. Sala Seminari Confirmar asistencia
Urbanisme 204017 22/09/2020 17:00 Fundació UdG: Innovació i Formació. Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn. Sala Seminari Confirmar asistencia
Valoracions Immobiliàries 204018 22/09/2020 17:00 Fundació UdG: Innovació i Formació. Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn. Sala Seminari Confirmar asistencia
Fiscalitat Immobiliària 204019 22/09/2020 17:00 Fundació UdG: Innovació i Formació. Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn. Sala Seminari Confirmar asistencia
Normativa Específica del Sector Immobiliari 204020 22/09/2020 17:00 Fundació UdG: Innovació i Formació. Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn. Sala Seminari Confirmar asistencia
Màrqueting Immobiliari 204021 22/09/2020 17:00 Fundació UdG: Innovació i Formació. Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn. Sala Seminari Confirmar asistencia
Organització i Gestió de l'Empresa Immobiliària 204022 22/09/2020 17:00 Fundació UdG: Innovació i Formació. Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn. Sala Seminari Confirmar asistencia
Transformació Educativa: Coaching Docent i Metodologies amb Enfocament Globalitzat 202006 22/09/2020 19:00 Per videoconferència amb la plataforma ZOOM (amb David Bueno, docent del postgrau i Director de la Càtedra de Neuroeducació UB-EDU1ST. Autor del llibre Neurociència aplicada a l’Educació) fent clic aquí Confirmar asistencia
Formació Holística en Ecodesenvolupament Conscient 204026 24/09/2020 18:00 Per videoconferència amb la plataforma ZOOM. Confirmar asistencia
Turisme i Consciència: Eines, Creativitat i Benestar per Crear Valor 202009 25/09/2020 18:00 SALA DE GRAUS UDG FACULTAT DE LLETRES Confirmar asistencia
Creació i Comercialització de Producte Turístic: Mindful Travel i Creativitat 204101 25/09/2020 18:00 SALA DE GRAUS UDG FACULTAT DE LLETRES Confirmar asistencia
Ciència i Espiritualitat: Eines per al nostre Benestar 204102 25/09/2020 18:00 SALA DE GRAUS UDG FACULTAT DE LLETRES Confirmar asistencia
Projectes Turístics i Experiències de Benestar i Transformació 204103 25/09/2020 18:00 SALA DE GRAUS UDG FACULTAT DE LLETRES Confirmar asistencia
Consciència i Sostenibilitat: El Viatge Transformador 204104 25/09/2020 18:00 SALA DE GRAUS UDG FACULTAT DE LLETRES Confirmar asistencia
Intervención Terapéutica Asistida con Caballos (Hipoterapia, Equitación Terapéutica, Equinoterapia Social y otras modalidades) 200032 25/09/2020 18:00 Centre Hípic Mas Alba (Mas Alba, s/n,Terradelles) Confirmar asistencia
Infografia i Visualització de Dades 202044 25/09/2020 17:00 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Neurociència i Aprenentatge en les Altes Capacitats, la Intel·ligència i la Diversitat 202013 01/10/2020 18:00 Fundació UdG: Innovació i Formació. Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn. Aulari 7 Confirmar asistencia
Migració i Salut 201058 10/10/2020 10:00 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Gestió Alternativa de Conflictes, Mediació Comunitària i Familiar i del Poble Gitano 204139 14/10/2020 16:00 Passeig del Taulat, 266. Generalitat de Catalunya Confirmar asistencia
Direcció i Gestió d’Equipaments Cívics i Projectes d’Innovació Social 202049 06/11/2020 20:00 Centre Cívic Barri Vell - Mercadal Confirmar asistencia
Tecnologies Aplicades a l'Educació 202040 12/11/2020 19:30 Parc Científic i Tecnològic de la UdG Confirmar asistencia
Creació de Valor a la Societat del Coneixement en el Context de la Indústria 4.0 202047 17/11/2020 18:30 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Lideratge Personal i Gestió d'Equips 202024 19/11/2020 19:00 Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn. Aula 7 Confirmar asistencia
Lideratge Personal 204024 19/11/2020 19:00 Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn. Aula 7 Confirmar asistencia
Gestió d'Equips 204025 19/11/2020 19:00 Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn. Aula 7 Confirmar asistencia
Cosmovisions Femenines i Masculines: cap a una Transformació Social 202042 25/11/2020 18:00 Fundació UdG: Innovació i Formació. Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn. Aula 4 Confirmar asistencia
Creació de Valor a la Societat del Coneixement en el Context de la Indústria 4.0 202047 15/12/2020 18:30 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Lideratge Personal i Gestió d'Equips 202024 17/12/2020 19:00 Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn. Aula 7 Confirmar asistencia
Lideratge Personal 204024 17/12/2020 19:00 Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn. Aula 7 Confirmar asistencia
Gestió d'Equips 204025 17/12/2020 19:00 Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn. Aula 7 Confirmar asistencia
Tecnologies Aplicades a l'Educació 202040 17/12/2020 19:30 Parc Científic i Tecnològic de la UdG Confirmar asistencia
Cosmovisions Femenines i Masculines: cap a una Transformació Social 202042 13/01/2021 18:00 Fundació UdG: Innovació i Formació. Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn. Sala Seminari Confirmar asistencia
Direcció i Gestió d’Equipaments Cívics i Projectes d’Innovació Social 202049 15/01/2021 20:00 Centre Cívic Barri Vell - Mercadal Confirmar asistencia
Creativitat i Felicitat a l'Escola 202048 05/02/2021 18:00 Facultat Lletres UdG Confirmar asistencia
La Natura com a Font de Benestar i Creativitat 204208 05/02/2021 18:00 Facultat Lletres UdG Confirmar asistencia
Ciència i Consciència 204209 05/02/2021 18:00 Facultat Lletres UdG Confirmar asistencia
Tècniques de Creativitat i Benestar Aplicades al Nostre Projecte I 204210 05/02/2021 18:00 Facultat Lletres UdG Confirmar asistencia
Tècniques de Creativitat i Benestar Aplicades al Nostre Projecte II 204211 05/02/2021 18:00 Facultat Lletres UdG Confirmar asistencia
Creativitat, Benestar i Felicitat 204212 05/02/2021 18:00 Facultat Lletres UdG Confirmar asistencia
Significats i Valors Espirituals de la Natura: Percepció, Comunicació, Gestió i Integració 202025 12/02/2021 16:00 Facultat de Lletres de la UdG. Confirmar asistencia
Actituds, Eines i Tècniques per Percebre i Viure els Significats i Valors Espirituals de la Natura 204044 12/02/2021 16:00 Facultat de Lletres de la UdG. Confirmar asistencia
Este web utiliza "cookies" propias y de terceros para ofrecerle un mejor servicio, al navegar el usuario acepta su uso Más info
ACCEPTAR
eventis