Sesiones informativas

Curs Codi Data Hora Lloc
Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària 211013 8/09/2021 19:00 Per videoconferència a través de la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Primatología: Investigación y Práctica 211039 08/09/2021 12:00 ONLINE per videoconferència a través de la plataforma ZOOM fent clic aquí. Confirmar asistencia
Etología, Conservación y Bienestar de los Primates 212001 08/09/2021 12:00 ONLINE per videoconferència a través de la plataforma ZOOM fent clic aquí. Confirmar asistencia
Direcció Avançada de Plantes Industrials 210016 09/09/2021 19:00 ONLINE per videoconferència. Inscriu-te fent clic aquí. Confirmar asistencia
Bioconstrucción Aplicada y Ecoarquitectura 210020 15/09/2021 18:00 ONLINE per videoconferència a través de la plataforma ZOOM fent clic aquí. Confirmar asistencia
Resolució de Conflictes i Mediació Familiar Sistèmica 211012 16/09/2021 18:00 ONLINE per videoconferència a través de la plataforma ZOOM fent clic aquí. Confirmar asistencia
Infografia i Visualització de Dades 212044 17/09/2021 17:00 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Danza Terapia Expresiva-Correctiva y Salud Psicocorporal 210061 18/09/2021 16:30 Virtual a través del Zoom Confirmar asistencia
Masaje Correctivo Profundo, Mindfulness y Prácticas Contemplativas 211059 18/09/2021 16:30 Virtual a través del Zoom Confirmar asistencia
Danza Terapia Expresiva-Correctiva 211058 18/09/2021 16:30 Virtual a través del Zoom Confirmar asistencia
Especialista en Dret del Treball i de la Seguretat Social: un Dret en Evolució Aplicable a les Noves Formes de Treball i Realitats Socials 212021 20/09/2021 17:30 Per videoconferència amb la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Dret Laboral: Noves Legislacions, Nous Drets 214094 20/09/2021 17:30 Per videoconferència amb la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Seguretat Social: El Sistema de Prestacions davant les Noves Realitats Socials 214095 20/09/2021 17:30 Per videoconferència amb la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Un Nou Repte: La Mobilitat de Treballadors, Migracions i Treball Transfronterers 214096 20/09/2021 17:30 Per videoconferència amb la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Estudis Immobiliaris 210001 22/09/2021 17:00 Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona (c/ Eiximenis, 18, de Girona) Confirmar asistencia
Musicoteràpia Transcultural 210017 22/09/2021 18:30 Per videoconferència amb la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Musicoteràpia 222018 22/09/2021 18:30 Per videoconferència amb la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Musicoteràpia Comunitària 222019 22/09/2021 18:30 Per videoconferència amb la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Musicoteràpia Intercultural 212020 22/09/2021 18:30 Per videoconferència amb la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Musicoteràpia Transcultural 211036 22/09/2021 18:30 Per videoconferència amb la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Musicoteràpia 221037 22/09/2021 18:30 Per videoconferència amb la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Pràctiques, Supervisió i Self-Experience en Musicoteràpia 214003 22/09/2021 18:30 Per videoconferència amb la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Professional Immobiliari 212002 22/09/2021 17:00 Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona (c/ Eiximenis, 18, de Girona) Confirmar asistencia
El Sector Immobiliari - AICAT 213003 22/09/2021 17:00 Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona (c/ Eiximenis, 18, de Girona) Confirmar asistencia
Valoracions Immobiliàries 211001 22/09/2021 17:00 Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona (c/ Eiximenis, 18, de Girona) Confirmar asistencia
Dret Privat: Obligacions i Contractes 214014 22/09/2021 17:00 Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona (c/ Eiximenis, 18, de Girona) Confirmar asistencia
Arrendaments Urbans i Rústics 214016 22/09/2021 17:00 Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona (c/ Eiximenis, 18, de Girona) Confirmar asistencia
Urbanisme 214017 22/09/2021 17:00 Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona (c/ Eiximenis, 18, de Girona) Confirmar asistencia
Valoracions Immobiliàries 214018 22/09/2021 17:00 Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona (c/ Eiximenis, 18, de Girona) Confirmar asistencia
Fiscalitat Immobiliària 214019 22/09/2021 17:00 Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona (c/ Eiximenis, 18, de Girona) Confirmar asistencia
Normativa Específica del Sector Immobiliari 214020 22/09/2021 17:00 Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona (c/ Eiximenis, 18, de Girona) Confirmar asistencia
Màrqueting Immobiliari 214021 22/09/2021 17:00 Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona (c/ Eiximenis, 18, de Girona) Confirmar asistencia
Organització i Gestió de l'Empresa Immobiliària 214022 22/09/2021 17:00 Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona (c/ Eiximenis, 18, de Girona) Confirmar asistencia
Dret Privat: Registral, Hipotecari i Drets Reals 214015 22/09/2021 17:00 Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona (c/ Eiximenis, 18, de Girona) Confirmar asistencia
Propietat Horitzontal 214036 22/09/2021 17:00 Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona (c/ Eiximenis, 18, de Girona) Confirmar asistencia
Urbanisme II 214037 22/09/2021 17:00 Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona (c/ Eiximenis, 18, de Girona) Confirmar asistencia
Valoracions Immobiliàries II 214035 22/09/2021 17:00 Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona (c/ Eiximenis, 18, de Girona) Confirmar asistencia
Organització i Gestió de l'Empresa Immobiliària II 214034 22/09/2021 17:00 Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona (c/ Eiximenis, 18, de Girona) Confirmar asistencia
Coneixement de l'Edificació 214033 22/09/2021 17:00 Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona (c/ Eiximenis, 18, de Girona) Confirmar asistencia
Direcció Comercial 214032 22/09/2021 17:00 Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona (c/ Eiximenis, 18, de Girona) Confirmar asistencia
Gestió d'Obres 214031 22/09/2021 17:00 Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona (c/ Eiximenis, 18, de Girona) Confirmar asistencia
Professional Immobiliari I 214029 22/09/2021 17:00 Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona (c/ Eiximenis, 18, de Girona) Confirmar asistencia
Professional Immobiliari II 214030 22/09/2021 17:00 Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona (c/ Eiximenis, 18, de Girona) Confirmar asistencia
Estudis Immobiliaris 210001 22/09/2021 17:00 ONLINE per videoconferència a través de la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Professional Immobiliari 212002 22/09/2021 17:00 ONLINE per videoconferència a través de la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
El Sector Immobiliari - AICAT 213003 22/09/2021 17:00 ONLINE per videoconferència a través de la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Valoracions Immobiliàries 211001 22/09/2021 17:00 ONLINE per videoconferència a través de la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Dret Privat: Obligacions i Contractes 214014 22/09/2021 17:00 ONLINE per videoconferència a través de la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Arrendaments Urbans i Rústics 214016 22/09/2021 17:00 ONLINE per videoconferència a través de la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Urbanisme 214017 22/09/2021 17:00 ONLINE per videoconferència a través de la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Valoracions Immobiliàries 214018 22/09/2021 17:00 ONLINE per videoconferència a través de la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Fiscalitat Immobiliària 214019 22/09/2021 17:00 ONLINE per videoconferència a través de la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Normativa Específica del Sector Immobiliari 214020 22/09/2021 17:00 ONLINE per videoconferència a través de la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Màrqueting Immobiliari 214021 22/09/2021 17:00 ONLINE per videoconferència a través de la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Organització i Gestió de l'Empresa Immobiliària 214022 22/09/2021 17:00 ONLINE per videoconferència a través de la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Dret Privat: Registral, Hipotecari i Drets Reals 214015 22/09/2021 17:00 ONLINE per videoconferència a través de la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Propietat Horitzontal 214036 22/09/2021 17:00 ONLINE per videoconferència a través de la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Urbanisme II 214037 22/09/2021 17:00 ONLINE per videoconferència a través de la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Valoracions Immobiliàries II 214035 22/09/2021 17:00 ONLINE per videoconferència a través de la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Organització i Gestió de l'Empresa Immobiliària II 214034 22/09/2021 17:00 ONLINE per videoconferència a través de la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Coneixement de l'Edificació 214033 22/09/2021 17:00 ONLINE per videoconferència a través de la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Direcció Comercial 214032 22/09/2021 17:00 ONLINE per videoconferència a través de la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Gestió d'Obres 214031 22/09/2021 17:00 ONLINE per videoconferència a través de la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Professional Immobiliari I 214029 22/09/2021 17:00 ONLINE per videoconferència a través de la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Professional Immobiliari II 214030 22/09/2021 17:00 ONLINE per videoconferència a través de la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Transformació Educativa: Coaching Docent i Metodologies amb Enfocament Globalitzat 212006 23/09/2021 19:00 Presencial al Parc Científic i Tecnològic. Edifici Giroemprèn. Aula 1 Confirmar asistencia
Màrqueting, Comunicació Digital i Xarxes Socials 212017 23/09/2021 18:00 ON LINE a través de la plataforma zoom Confirmar asistencia
Turisme de Benestar: Innovació i Consciència 212009 23/09/2021 20:00 Per videoconferència amb la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Turisme i Consciència: Ciència, Espiritualitat i Sostenibilitat 214101 23/09/2021 20:00 Per videoconferència amb la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Natura i Experiències 214102 23/09/2021 20:00 Per videoconferència amb la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Producte Conscient: Innovació, Brànding, Màrqueting i Comercialització 214103 23/09/2021 20:00 Per videoconferència amb la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Eines de Benestar: Transformació Vital 214104 23/09/2021 20:00 Per videoconferència amb la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Creació d'Experiències Turístiques de Benestar a la Natura 214105 23/09/2021 20:00 Per videoconferència amb la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Transformació Educativa: Coaching Docent i Metodologies amb Enfocament Globalitzat 212006 23/09/2021 19:00 o bé, ONLINE per videoconferència a través de la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Infografia i Visualització de Dades 212044 01/10/2021 17:00 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar asistencia
Altes Capacitats: Neurociència, Aprenentatge i Diversitat. Una Perspectiva Biopsicosocial. 212013 7/10/2021 18:00 Per videoconferència amb la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Significats i Valors Espirituals de la Natura: Percepció, Comunicació, Gestió i Integració 212025 08/10/2021 16:00 Facultat de Lletres. Presentació i Sessió Inaugural Confirmar asistencia
Viure els Significats i Valors Espirituals de la Natura a la Tardor 214043 08/10/2021 16:00 Facultat de Lletres. Presentació i Sessió Inaugural Confirmar asistencia
Viure els Significats i Valors Espirituals de la Natura a l'Hivern 214044 08/10/2021 16:00 Facultat de Lletres. Presentació i Sessió Inaugural Confirmar asistencia
Viure els Significats i Valors Espirituals de la Natura a la Primavera 214045 08/10/2021 16:00 Facultat de Lletres. Presentació i Sessió Inaugural Confirmar asistencia
Viure els Significats i Valors Espirituals de la Natura a l'Estiu 214046 08/10/2021 16:00 Facultat de Lletres. Presentació i Sessió Inaugural Confirmar asistencia
Màrqueting, Comunicació Digital i Xarxes Socials 212017 04/11/2021 18:00 ON LINE a través de la plataforma zoom Confirmar asistencia
Direcció i Gestió d’Equipaments Cívics i Projectes d’Innovació Social 212049 12/11/2021 19:00 Per videoconferència amb la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
Direcció i Gestió d’Equipaments Cívics i Projectes d’Innovació Social 212049 14/01/2022 19:00 Per videoconferència amb la plataforma ZOOM Confirmar asistencia
eventis