Sessions Informatives

Curs Codi Data Hora Lloc
Certificació groupflow en Facilitació i Dinamització Grupal 224381 29/03/2023 18:00 ONLINE per videoconferència amb el programa Zoom fent clic aquí Confirmar assistència
De la Incertesa a l’Acció: Programa d’Orientació per a Propietaris 224387 20/04/2023 18:00 ONLINE per videoconferència amb el programa Zoom fent clic aquí Confirmar assistència
Guía AMI Montessori de 6 a 12 años 220054 18/05/2023 18:00 Sesión en Español - ONLINE por videoconferencia con el programa ZOOM haciendo clic aquí Confirmar assistència
Guía AMI Montessori de 6 a 12 años 220054 18/05/2023 19:00 Session in English - ONLINE by videoconference with Zoom by clicking here Confirmar assistència
Gestió de Serveis Sanitaris 23S035 30/05/2023 17:00 ONLINE per videoconferència amb el programa Zoom fent clic aquí Confirmar assistència
Terapia de Pareja 23X014 11/07/2023 19:00 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar assistència
Psicoteràpia Psicoanalítica 230023 15/07/2023 12:00 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar assistència
Psicodiagnòstic i Diferents Abordatges Psicoterapèutics. Noves Patologies d’Avui 23S006 15/07/2023 12:00 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar assistència
Dret Privat: Obligacions i Contractes 234014 20/09/2023 12:00 Parc Científic i Tecnològic de la UdG Confirmar assistència
Dret Privat: Registral, Hipotecari i Drets Reals 234015 20/09/2023 12:00 Parc Científic i Tecnològic de la UdG Confirmar assistència
Urbanisme 234017 20/09/2023 12:00 Parc Científic i Tecnològic de la UdG Confirmar assistència
Valoracions Immobiliàries 234018 20/09/2023 12:00 Parc Científic i Tecnològic de la UdG Confirmar assistència
Fiscalitat Immobiliària 234019 20/09/2023 12:00 Parc Científic i Tecnològic de la UdG Confirmar assistència
Normativa Específica del Sector Immobiliari 234020 20/09/2023 12:00 Parc Científic i Tecnològic de la UdG Confirmar assistència
Organització i Gestió de l'Empresa Immobiliària 234022 20/09/2023 12:00 Parc Científic i Tecnològic de la UdG Confirmar assistència
Dret Privat: Obligacions i Contractes 234014 20/09/2023 12:00 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar assistència
Dret Privat: Registral, Hipotecari i Drets Reals 234015 20/09/2023 12:00 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar assistència
Urbanisme 234017 20/09/2023 12:00 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar assistència
Valoracions Immobiliàries 234018 20/09/2023 12:00 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar assistència
Fiscalitat Immobiliària 234019 20/09/2023 12:00 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar assistència
Normativa Específica del Sector Immobiliari 234020 20/09/2023 12:00 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar assistència
Organització i Gestió de l'Empresa Immobiliària 234022 20/09/2023 12:00 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar assistència
Psicoteràpia Psicoanalítica 230023 15/09/2024 12:00 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar assistència
Psicodiagnòstic i Diferents Abordatges Psicoterapèutics. Noves Patologies d’Avui 23S006 15/09/2024 12:00 ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí Confirmar assistència
eventis