Curs d'especialització

Lideratge Personal

6a Edició
Codi: 244038
Tipologia: Curs d'especialització
Idioma: Català
Data d'inici: 24/01/2025
Data darrera sessió presencial: 04/04/2025
Data de finalització: 04/04/2025
6 ECTS / 52 hores presencials
Horari:

Divendres de 16.30 a 20.30 h i algun dissabte de  9.30 a 13.30 h.

Les classes es poden seguir de forma presencial o per videoconferència a través de la plataforma Zoom.

Possibilitat d’assistir a les sessions presencials per videoconferència:
Gravació de classes: No
Lloc de realització: Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona | Les classes es poden seguir de manera presencial o per videoconferència a través de la plataforma Zoom.
Places: 18 ( es reserven 5 places per al curs d'especialització )

Raons per fer el curs

  • Desenvolupar i/o consolidar el propi lideratge, entès com l'art d'influir sobre les persones per a què treballin amb entusiasme en la consecució d'objectius en pro del bé comú.
  • Incrementar la nostra eficàcia de relació interpersonal a través de la millora dels nostres processos de comunicació, interns i personals.

A qui s'adreça

  • A persones diplomades i llicenciades de qualsevol especialitat que vulguin iniciar un projecte de desenvolupament personal en el seu camp personal o professional.
  • A persones de la societat en general que vulguin iniciar un projecte de desenvolupament personal en el seu camp personal o professional.
  • En general a totes aquelles persones que vulguin treballar el seu interior i les seves habilitats com a persones.

Presentació

En la vida de qualsevol organització, ja sigui d’àmbit empresarial o social, s’ha demostrat que una de les peces clau per tal d’aconseguir els seus objectius és el rol que exerceixen les persones que les integren i el tipus de lideratge que duen a terme, la qual cosa té una incidència directa en els seus resultats organitzatius així com en l’assoliment d’objectius relacionats amb la seva dimensió humana. Això fa necessària la realització de programes formatius que contribueixin a implementar processos de canvi en la manera d’exercir el lideratge personal. Des de fa anys, s’ha consolidat el nombre d’institucions que ofereixen programes d’aquest tipus i, a la UdG, es proposa fer-ho a través d’un doble procés: per una banda, l’autoanàlisi profunda que estudiï com es fan les coses, com es prenen les decisions, per què es fan, amb quin propòsit  i com es relaciona la persona amb si mateixa i amb el seu entorn. Això es transmet partint de la base que només el lideratge personal i la disposició d’un sentit i propòsits clars poden permetre a les persones millorar el seu benestar interior i, en conseqüència, trobar una clara satisfacció tant en les seves relacions personals com en la seva adaptació als entorns professionals i empresarials en els quals vol créixer, aportar el seu actiu o, senzillament, desenvolupar-se com a persona amb plena convicció vital. És a dir, la base per a poder liderar als altres sempre ha de partir d’un bon lideratge intern i personal.I per una altra banda, des de la base d’aquest lideratge personal, calen també eines pràctiques i solvents per a gestionar el conjunt de dinàmiques que es generen a diari en qualsevol equip. Equilibri intern i coherència del grup; assoliment dels resultats esperats; processos de comunicació interpersonal i gestió de les tensions i/o diferències que es puguin crear en qualsevol moment són alguns dels aspectes més rellevants que qualsevol persona responsable d’un grup o equip ha d’afrontar a diari. Totes aquestes qüestions també són treballades i analitzades en el curs.   

Objectius

Participar i guanyar plena consciència de què vol fer i com ho vol fer, després d’adonar-se de quins eren els obstacles que, fins al moment, li impedien assolir-ho, tant en el camp del seu desenvolupament personal i vital com del professional i laboral i, a través d’aquesta consciència, impulsar els canvis necessaris per sentir-se ple i realitzat.

Sortides professionals

Les empreses i organitzacions valoren aquelles persones que saben liderar-se (a si mateixes) i liderar (en general). L’autolideratge, en el sentit de conèixer els mecanismes interiors de les persones, és un actiu certament valorat. Si entenem que, abans de liderar un grup, un projecte, una empresa o qualsevol altra organització, la persona ha de saber liderar la seva vida, els guanys personals i professionals són evidents. En qualsevol procés de selecció, d’emprenedoria o de promoció professional, el fet de mostrar una millora personal pel que fa a les pròpies capacitats és quelcom que beneficia tant l’empresa o organització que contracta com la mateixa persona, que podrà definir amb més força, més claredat i més sentit allò que realment vol fer.

També et pot interessar

Diploma de experto (postgrado)

Gestión Laboral y Social ante las Administraciones Públicas

Edició: 2ª Edición | Lloc: Parc de Recerca i Innovació de la UDG. Clases en formato híbrido (presencial con posibilidad de seguimiento en tiempo real). | Idioma: Español |Data d’inici: 08/10/2024
Preu: 1.300 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Diploma d'expert (postgrau)

Lideratge Personal i Gestió d'Equips

Edició: 14ª Edició | Lloc: Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona | Les classes es poden seguir de manera presencial o per videoconferència a través de la plataforma Zoom. | Idioma: Català |Data d’inici: 24/01/2025
Preu: 2.150 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Màster de Formació Permanent

Direcció i Gestió d'Empreses (MBA)

Edició: 40ª Edició | Lloc: Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona (Aula 1) Edifici Giroemprèn. | Idioma: Català |Data d’inici: 26/11/2024
Preu: 6.950 € (Descompte del 20% si es paga la matrícula abans del 16/07.Consulta més descomptes.)
Matrícula oberta