Bonificacions

Els treballadors d’una empresa privada tenen la possibilitat de bonificar-la a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo-FUNDAE (abans coneguda com a Fundació Tripartida).

Més informació: Què són les bonificacions de la formació a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo - FUNDAE

Els treballadors autònoms poden desgravar la factura nominal de la seva matrícula en la declaració de l’impost de l’IRPF.

Podeu resoldre els vostres dubtes enviant un correu electrònic a: economia.fundacioif@udg.edu

eventis