Bonificacions

Per saber si un curs es pot bonificar a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo-FUNDAE (abans coneguda com a Fundació Tripartida) cal consultar l'apartat Finançament de la pàgina web del curs.

Més informació: Què són les bonificacions de la formació a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo - FUNDAE

Els treballadors autònoms poden desgravar la factura nominal de la seva matrícula en la declaració de l’impost de l’IRPF.

Podeu resoldre els vostres dubtes enviant un correu electrònic a: economia.fundacioif@udg.edu

eventis