Presentació

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (FUdGIF) és la institució creada per la Universitat de Girona (UdG) amb l’objectiu de fomentar la recerca científica i la docència en tots els àmbits relacionats amb la Universitat de Girona.

La seva finalitat principal és promoure el progrés de la societat i contribuir a la formació i el desenvolupament dels ciutadans, així com impulsar la transferència de coneixement entre la Universitat de Girona i el món empresarial. Amb aquest objectiu, gestiona les activitats de la UdG en el camp dels estudis propis de formació continuada i les activitats de divulgació cultural i científica.

Des de la seva creació l’any 1997, la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació ha promogut i gestionat una extensa oferta de programes de la UdG; més de 40.000 professionals han cursat algun dels seus màsters, postgraus o diplomes, en els diferents àmbits de coneixement que proposa.

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és també titular del Centre d’Estudis de Postgrau, centre propi adscrit a la Universitat de Girona que imparteix màsters universitaris, màsters propis, diplomes de postgrau i cursos de postgrau d'acord amb la normativa aprovada per la mateixa universitat.