Reconeixements

Els estudiants del Diploma de Tècnic Qualificat en Disseny i Patronatge Digital i Confecció Industrial realitzat a l’Escola de Disseny Patronatge i Confecció QSTURA (Global Qstura Girona), que finalitzin els estudis, podran sol·licitar a la Fundació UdG: Innovació i Formació el reconeixement com a Diploma d'Especialització en Moda i Tèxtil de la UdG* (120 ECTS).

Els estudiants del Diploma en Música Avançada i So realitzat a EUMES Girona, que finalitzin els estudis, podran sol·licitar a la Fundació UdG: Innovació i Formació el reconeixement com a Diploma d'Especialització en Música Avançada i So de la UdG* (180 ECTS).

* Nota: Caldrà abonar la taxa d’expedició del títol de la UdG vigent en el moment de la sol·licitud.

eventis