Serveis

Envia la teva proposta

Els serveis que ofereix l'Oficina de Congressos i Esdeveniments de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació son els següents:

SECRETARIA TÈCNICA I ADMINISTRATIVA

- Assessorament general de l’esdeveniment.
- Coordinació de tots els serveis.
- Assessorament dels espais i equipaments necessaris.
- Gestió del pressupost.
- Tramitació i justificació d’ajuts públics i privats.
- Inscripcions.
- Emissió de factures personalitzades o institucionals als congressistes.
- Cerca i gestió de proveïdors.
- Gestió de l’allotjament, manutenció i desplaçaments dels ponents.
- Proposta i contractació dels actes socials i culturals del congrés.
- Preparació dels materials a entregar als congressistes.
- Gestió de les acreditacions i certificacions.
- Coordinació amb l’Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals de la UdG.

SECRETARIA CIENTÍFICA

Gestions de les comunicacions a través de la plataforma Symposium:
- Call for papers.
- Recepció de les comunicacions.
- Assignació d’un comitè científic i revisors.
- Intermediació entre el Comitè Científic i els congressistes.
- Publicació del programa a la web.
- Enviament de newsletters.
- Certificats digitals de les comunicacions i comitè científic.
- Signatura dels certificats per Via Firma.
- Enviament del certificat electrònicament.

WEB

Web Symposium:
- Alta a la plataforma esdeveniments.udg.edu.
- Gestió dels continguts.
- Plataforma de múltiples idiomes.

PERSONAL FUdGIF

El personal de la Fundació està especialitzat i té experiència en la gestió d’actes, jornades i congressos.

ALTRES SERVEIS OPCIONALS

- Disseny i maquetació de material gràfic.
- Invitació d'autoritats.
- Convocatòries i notes de premsa.
- Contractació d'auxiliar de congressos.