Servei electrònic de consulta del títol expedit a universitats de l’estat espanyol

Per a titulacions espanyoles, pots obtenir una autorització a la seu del Ministeri d'Educació i Formació Professional que acredita que disposes del títol.

En què consisteix?

El Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEFP) disposa d’un registre de tots els títols universitaris oficials de l’Estat.

A través de la seva seu electrònica les persones titulades poden consultar les dades dels seus títols i, si ho desitgen, generar codis d'autorització perquè tercers també puguin consultar-los.

Això permet demostrar de manera fefaent la possessió del títol universitari davant administracions, empreses, etc.

Quins requisits té?

Per accedir al servei cal reunir els requisits següents:

Estar en possessió d’un títol universitari oficial expedit a l’Estat espanyol.

Disposar de DNI electrònic (DNIe) o un certificat digital reconegut o la Cl@ve PIN o Cl@ve permanente.

Un dels certificats vàlids és l’idCAT, que expedeix la Generalitat de Catalunya.

Quins passos cal seguir?

Accedir a la pàgina consulta de títulos universitarios oficiales o directament a la seu electrònica del MEFP.

Identificar-se mitjançant DNIe o un certificat digital reconegut.

Si és el primer cop que s’accedeix a la seu electrònica, omplir el formulari de registre.

Clicar Acceso solicitud per visualitzar les dades del títol o títols.

Com es genera una autorització?

Clicar Añadir autorización i introduir les dades necessàries.

Des de la pestanya Autorizaciones sobre título , triar l’opció de PDF o codi QR i fer-lo arribar a la persona, institució o empresa a qui es vol autoritzar la consulta del títol.

Els tercers autoritzats podran verificar l’autenticitat del títol mitjançant el codi segur de verificació associat a l’autorització.

eventis