Diploma d'expert (postgrau)

Urbanisme i Territori

9a Edició
Codi: 24X003
Tipologia: Diploma d'expert (postgrau)
Idioma: Català
Data d'inici: 25/09/2024
Data darrera sessió presencial: 02/04/2025
Data de finalització: 02/04/2025
9 ECTS / 72 hores de videoconferència
Horari:

Dimecres de 16 a 19h.

Gravació de classes: No
Lloc de realització: Totes les classes seran online a través de la plataforma Zoom menys la primera i última classe que seran presencials a la Sala d'Actes del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica (c/Santa Eugènia, 19, baixos, Girona)
Places: 30

Raons per fer el curs

Adquirir coneixements actuals relacionats amb l’urbanisme a Catalunya, la seva gestió i la seva tramitació.

A qui s'adreça

Aparelladors, arquitectes tècnics, enginyers de l’edificació, arquitectes, enginyers, enginyers tècnics, geògrafs, llicenciats en Dret, i llicenciats en Medi Ambient.

Requisits d'admissió

Cal tenir una de les titulacions universitàries enumerades en l’apartat l'anterior. En el cas d’altres titulacions, caldrà mantenir una entrevista prèvia amb la Direcció del curs.

Presentació

En el món de l’edificació és cabdal el coneixement de l’urbanisme, ja que abans d’edificar cal haver generat el sòl apte per poder-hi construir. Aprendre a gestionar l’urbanisme es fa imprescindible en l’Administració, en àmbits com els ajuntaments i els consells comarcals, però també en el sector privat, en l’àmbit de la promoció, valoració, gestió immobiliària o rehabilitació. Així doncs, els tècnics de les diferents especialitats — l’activitat dels quals estigui relacionada amb la gestió als ajuntaments i consells comarcals, o la promoció d’habitatges, la valoració, la gestió immobiliària o la rehabilitació — han de conèixer el funcionament de la gestió urbanística. Les reformes i modificacions contínues de la legislació urbanística, tant a Catalunya com a l’Estat espanyol, afavorides en bona mesura per adaptar-se als nous moments, aconsellen una lectura actual de la legislació vigent.

Aquest curs comença amb la legislació urbanística, continua amb la gestió urbanística i acaba amb el règim del sòl i la protecció de la legalitat urbanística.

Objectius

  • Respondre a la necessitat creixent de formar experts en el camp de la gestió urbanística des de la seva vessant més àmplia, i reforçar i actualitzar la formació dels professionals qualificats amb coneixements teòrics i pràctics en el camp de l’urbanisme.
  • Fomentar que aquests professionals participin en els diferents processos selectius per ingressar a les diferents administracions locals catalanes

Sortides professionals

  • Tècnic expert en temàtiques relacionades amb la gestió i l’assessorament urbanístic.
  • Especialitzar i actualitzar els diferents professionals (arquitecte tècnic, arquitecte, enginyer, secretari, interventor, etc.) en matèria d’urbanisme.

Entitats promotores