Curs subvencionat

La Mediació com a Via de Resolució de Conflictes Laborals

1a Edició
Mediació Laboral
Mediació Laboral
Codi: 22S069
Tipologia: Curs subvencionat
Idioma: Català
Data d'inici: 29/12/2022
Data darrera sessió presencial: 16/12/2023
Data de finalització: 16/12/2023
Durada: 210 hores
Horari:

Dimarts i dijous de 17.30 a 20.30 h (sessions virtuals per videoconferència a través de la plataforma zoom).

Dissabtes de 9.30 a 13.30 h (quinze dies de classes presencials, al llarg de l'any 2023, a la Seu de la Secretaria de Treball).

Lloc de realització: Sessions presencials a la Seu de la Secretaria de Treball de Barcelona i sessions virtuals per videoconferència a través de la plataforma zoom
Places: 30

Raons per fer el curs

Entendre els aspectes més rellevants de la mediació des del vessant de la consolidació dels coneixements en matèria laboral, sigui mitjançant l'experiència professional o els estudis formals, ja que tenen una incidència molt directa en l’activitat d’assessorament laboral i litigació davant dels tribunals, així com en la resolució dels conflictes laborals de manera més efectiva. En definitiva, saber identificar conflictes explícits i latents, conèixer les tècniques per a la seva resolució i desplegar destreses i habilitats per elegir l'estratègia correcta.

 

A qui s'adreça

El programa Sectorial subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya ofereix formació professional per a l'ocupació a persones en actiu i a persones desocupades. L'objectiu principal d'aquest programa és treballar les competències tècniques i específiques de sectors concrets per a satisfer les necessitats específiques en matèria de formació que requereixen determinats llocs de treball.

S'adreça a:

 • Graduats en Dret, Psicologia, Empresarials, Econòmiques, ADE
 • Graduats socials que desitgin obtenir un diploma d'especialització en mediació laboral.
 • Persones treballadores interessades a aprendre a resoldre conflictes amb tècniques de mediació.

Nota: Persones treballadores desocupades no pot superar el 30% del total de persones participants. La consideració de persona treballadora ocupada o desocupada ve determinada per la situació laboral en què es trobi a l'inici de la formació

Requisits d'admissió

Quins són els criteris per a realitzar la formació?
Tenen prioritat per a accedir a la formació subvencionada el col·lectiu de treballadors que es troben o s'han trobat afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) i sectors afectats de manera important per la pandèmia. En el cas de les formacions conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat tindran prioritat aquelles persones que hagin superat un o diversos mòduls o unitats formatives del mateix certificat o que acreditin alguna de les unitats de competència del certificat com aquelles procedents de processos d'acreditació de competències. També hi ha un % de places destinades a treballadors en situació de desocupació.
Les persones que vulguin inscriure's hauran de presentar la sol·licitud d'inscripció juntament amb la documentació que se'ls requereixi segons la seva situació laboral.

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:
Residir o treballar a Catalunya.
Títol de Grau, Postgrau o Màster universitari o experiència anterior acreditada en algun dels organismes on es duen a terme mediacions laborals (Tribunal Laboral de Catalunya, Inspecció de Treball, Departament d’Empresa i Treball...) o en la representació individual o col·lectiva d’empreses i persones treballadores.

Nota:
Els alumnes que no tinguin un títol universitari previ tindran dret a rebre, en les mateixes condicions, un certificat d’assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

 • HI HAURÀ UN PROCÈS DE SELECCIÓ DE CANDIDATS

 

Què ens has d'enviar per poder formalitzar el procés de matrícula

Si estàs en actiu
Annex1
Fotocòpia del DNI en vigor
Fotocòpia de l'última nòmina on aparegui el Núm. de Seguretat Social del treballador (Nre. Afiliació S.S.), Núm. de Seguretat Social de l'empresa (CCC) i CIF de l'empresa
Títol universitari o equivalent.

Si ets autònom
Annex1
Fotocòpia del DNI en vigor
Fotocòpia de l’últim rebut d’autònom
Títol universitari o equivalent

Si estàs en situació d’ERTO
Annex1
Fotocòpia del DNI en vigor
Fotocòpia del comunicat de l'empresa segons s'aplica l'expedient de regulació temporal d'ocupació
Fotocòpia d'algun document on aparegui el Núm. d'afiliació a la Seguretat Social
Fotocòpia de l'última nòmina on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l'empresa i CIF de l'empresa
Títol universitari o equivalent.

Si estàs a l’atur
Annex1
Fotocòpia del DNI en vigor
Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
Títol universitari o equivalent.

La participació de les persones treballadores desocupades no pot superar el 30% del total de persones participants.
Nota:
la consideració de persona treballadora ocupada o desocupada ve determinada per la situació laboral en què es trobi a l'inici de la formació.

 

Presentació

El programa Sectorial subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya ofereix formació professional per a l'ocupació a persones en actiu i a persones desocupades.
L'objectiu principal d'aquest programa és treballar les competències tècniques i específiques de sectors concrets per a satisfer les necessitats específiques en matèria de formació que requereixen determinats llocs de treball.

Aquesta formació permet que l’alumnat es familiaritzi amb els principis de la mediació, especialment en l'àmbit sociolaboral, i amb la cerca de solucions al llarg del procés de resolució de conflictes. Té presents els continguts generals de dret del treball necessaris, així com la jurisdicció social i els reptes als quals s'enfronta, els conflictes laborals emergents i la necessitat de major rapidesa en la solució d'aquests.

La gestió dels conflictes laborals en el marc dels sistemes de resolució extrajudicial és el leitmotiv del curs, així com la tasca de la jurisdicció social en la solució dels conflictes laborals i la pervivència dels principis que la sustenten.

 

Objectius

 • Conèixer els conceptes bàsics del dret del treball per aplicar-los a la mediació.
 • Conèixer i utilitzar dinàmiques de grup, mètodes i lideratges en el procés de resolució de conflictes.
 • Analitzar les particularitats d’un conflicte laboral, la tipologia, els elements i subjectes que hi intervenen.
 • Distingir aquells conflictes que són susceptibles de ser resolts en la mediació laboral.
 • Entendre i conèixer les particularitats de la mediació laboral que recull la legislació, tant europea com estatal i nacional.
 • Familiaritzar-se amb els principis de la mediació en l'àmbit sociolaboral i saber-ne els avantatges i els beneficis de la seva aplicació.
 • Dur a terme el procés de mediació en l’ordre sociolaboral i analitzar-ne les conseqüències processals.
 • Aprendre a intervenir en conflictes laborals tant d’índole individual com col·lectiva, tenint en compte les principals particularitats de cadascun d’ells.
 • Desenvolupar habilitats socials per controlar l’estrès i l’ansietat que provoquen els conflictes i la seva possible resolució.
 • Entendre i aprofundir en els diferents estils i maneres d’afrontar un conflicte i en les tècniques de millora constant de la mediació.

 

Sortides professionals

 • Mediadors/res en organismes de solució extrajudicial de conflictes laborals.
 • Gestió de recursos humans a les empreses.
 • Representació individual o col·lectiva de persones treballadores i empreses.

Impulsat i subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i finançat pel Ministerio de Trabajo y Economía Social

 • Ministerio de Trabajo y Economía Social
 • Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

També et pot interessar

Curs subvencionat

Enologia

Edició: 2a Edició | Lloc: sessions presencials mirar el calendari i la resta mitjançant videoconferència amb la plataforma ZOOM | Idioma: Grup en català |Data d’inici: 18/09/2023
Preu: 0 €
Matrícula tancada
Curs subvencionat

Com Fer un Projecte d'Edificació amb REVIT: Entorn BIM

Edició: 1a Edició | Lloc: Primer i darrer dia sessions presencials al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Aula 5 Edifici Giroempren del PciT de Girona i la resta mitjançant videoconferència amb la plataforma ZOOM | Idioma: Grup en català |Data d’inici: 26/05/2023
Preu: 0 €
Matrícula tancada
Etiquetes: SUBVENCIONAT
Matrícula tancada
Si no et matricules, indica'ns el motiu!

Preu:

0 €
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i finançada pel Ministerio de Trabajo y Economía Social

Calendari

eventis