Compulsa

Què és una compulsa?

Una compulsa és una còpia confrontada amb el document original on es fa constar amb un segell que la còpia coincideix amb l'original. Recordeu que, si heu estudiat en una universitat espanyola, la còpia autèntica electrònica us permet presentar el títol de forma telemàtica.

On puc compulsar el meu títol universitari?

Directament a la Secretaria Acadèmica de la Fundació UdG mostrant el document original.

També s'accepten les compulses efectuades per:

· Òrgans d’administracions universitàries, local, autonòmica o estatal
· Notaris
· Representacions diplomàtiques o consulars de l’estat espanyol

eventis