Curs subvencionat

Com Fer un Projecte d'Edificació amb REVIT: Entorn BIM

1a Edició
Codi: 22I022
Tipologia: Curs subvencionat
Idioma: Grup en català
Data d'inici: 26/05/2023
Data darrera sessió presencial: 01/07/2023
Data de finalització: 01/07/2023
Durada: 40 hores
Horari:

Els divendres de 16 a 20 h i els dissabtes de 9.30 a 13.30 h de maig a juliol de 2023. Mirar horari al calendari 

Lloc de realització: Primer i darrer dia sessions presencials al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Aula 5 Edifici Giroempren del PciT de Girona i la resta mitjançant videoconferència amb la plataforma ZOOM
Places: 30

A qui s'adreça

Els programes de formació sectorials, d'especialitats de l'oferta de formació no formal, constituïts per accions formatives dirigides a la formació de les persones treballadores amb la finalitat de desenvolupar formació d'interès general per a un determinat sector i per a satisfer necessitats específiques de formació d'aquest.

  • A persones treballadores en actiu prioritàriament i a persones en situació d’atur.

Requisits d'admissió

Persones treballadores en entitats públiques
Les persones treballadores al servei de les administracions públiques només poden participar en les accions formatives transversals.
Les administracions públiques NO poden participar en les accions formatives sectorials.

Si estàs en actiu
Annex1
Fotocòpia del DNI en vigor
Fotocòpia de la última nòmina on aparegui el Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom
Annex1
Fotocòpia del DNI en vigor
Fotocòpia de l’últim rebut d’autònom

Si estàs en situació d’ERTO
Annex1
Fotocòpia del DNI en vigor
Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
Fotocòpia de la última nòmina on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si estàs a l’atur
Annex1
Fotocòpia del DNI en vigor
Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Cal residir o treballar a Catalunya

Presentació

Les especialitats sectorials s'adrecen a accions formatives dirigides a la formació de les persones treballadores amb la finalitat de desenvolupar formació d'interès general per a un determinat sector i per a satisfer necessitats específiques de formació d'aquest.
Aquesta acció formativa está subvencionada al 100% pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Economia Social
Tenen prioritat per participar en els programes de formació regulats en aquesta Ordre, sens perjudici del que s'estableixi en les respectives convocatòries:

a) Les persones treballadores ocupades pertanyents als col.lectius següents: Persones treballadores de petites i mitjanes empreses, dones, persones afectades i víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, majors de 45 anys, persones trebalamb baixa qualificació i persones amb discapacitat.

b) Persones aturades: dones, joves, persones amb discapacitat, persones afectades i víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, de llarga durada, majors de 45 anys i persones amb risc d'exclusió social, d'acord amb el previst en cada cas per les prioritats establertes en la política nacional d'ocupació i en l'Estratègia Europea d'Ocupació.

c) Les persones cuidadores no professionals que atenen a les persones en situació de dependència, a què fa referència la base 12.1.d 

 

Nota: la consideració de persona treballadora ocupada o desocupada ve determinada per la situació laboral en què es trobi a l'inici de la formació. La participació de les persones treballadores desocupades no pot superar el 30% del total de persones participants.

Objectius

Objectius generals

  • Executar les eines del programa amb agilitat i concreció sobre el cas pràctic.
  • Aprendre les eines necessàries que ajudin a l’alumne a finalitzar el procés del projecte.
  • Planificar l’orde de disseny de cara a la definició constructiva i futura gestió a obra.
  • Conèixer la metodologia de treball i gestió d'arxius.
  • Solucionar problemes d’encontres constructius i d’altres que puguin sorgir durant l’execució del cas pràctic.

Impulsat i subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i finançat pel Ministerio de Trabajo y Economía Social

  • Ministerio de Trabajo y Economía Social
  • Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

També et pot interessar

Curs subvencionat

Enologia

Edició: 2a Edició | Lloc: sessions presencials mirar el calendari i la resta mitjançant videoconferència amb la plataforma ZOOM | Idioma: Grup en català |Data d’inici: 18/09/2023
Preu: 0 €
Matrícula tancada
Curs subvencionat

La Mediació com a Via de Resolució de Conflictes Laborals

Edició: 1a Edició | Lloc: Sessions presencials a la Seu de la Secretaria de Treball de Barcelona i sessions virtuals per videoconferència a través de la plataforma zoom | Idioma: Català |Data d’inici: 29/12/2022
Preu: 0 €
Matrícula tancada
Etiquetes: SUBVENCIONAT
Matrícula tancada
Si no et matricules, indica'ns el motiu!

Preu:

0 €
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Calendari

eventis