Màster

Atenció Integral en Oncologia

2a Edició
Codi: 220037
Tipologia: Màster
Idioma: Català
Data d'inici: 07/10/2022
Data darrera sessió presencial: 26/05/2023
Data de finalització: 29/09/2023
60 ECTS / 143 hores presencials
Horari:

SEMIPRESENCIAL, 2 dies consecutius (divendres de 15.30 a 20.30 h i dissabte de 9 a 14 h) una o dues vegades al mes (excepcionalment el primer dia presencial, 21 d'octubre de 2022, també es farà en matí de 9 a 14 h). Consultar en el calendari els dies programats.

Treball Final de Màster: Hi ha 2 convocatòries (9/06/2023 i 22/09/2023)

Nota: En el cas que no es pogués efectuar la docència presencial prevista, degut a motius aliens a la Fundació, es posposarien les dates presencials programades, i si finalment aquest període excepcional s’allargués, el curs continuaria per videoconferència amb el programa ZOOM.

Lloc de realització: Facultat d'Infermeria de la UdG (Campus Centre)
Places: 25

Raons per fer el curs

Aquest màster és especialment adequat per a professionals que, des dels respectius àmbits assistencials de la salut on treballen (hospital, atenció primària, sociosanitari, etc.), atenen persones amb càncer i les seves famílies, i, per tant, volen ampliar-ne el coneixement i millorar les competències d’integració dels estàndards d’oncohematologia clínica.

Els punts forts i diferenciadors d’aquest màster són 3:

1) Abordatge multidisciplinari: s’integraran les diferents disciplines que tracten les persones amb càncer i que, per tant, en el context real, treballen en els mateixos equips assistencials. Tant els estudiants com els docents provindran de diferents perfils professionals.

2) La mirada formativa des d’una perspectiva centrada en la persona i des de la persona malalta de càncer, de manera que en les diferents assignatures no només es treballaran aspectes teòrics, sinó que hi haurà l’oportunitat de conèixer testimonis i aspectes més vivencials de les persones amb càncer, dels familiars i dels professionals.

3) Innovació docent i format semipresencial: la metodologia docent semipresencial, fent ús de la innovació docent, és un valor afegit a aquest màster, que facilita la conciliació laboral i formativa dels estudiants i l’autogestió de l’aprenentatge. Es pretén que l’estudiant assoleixi els continguts teòrics abans de les sessions presencials a partir d’una guia pautada que es podrà seguir online. D’aquesta manera, les sessions presencials tindran un caràcter eminentment pràctic, dinàmic i participatiu.

També s’inclou un període de pràctiques curriculars que permetran consolidar els coneixements teòrics des d’una vessant pràctica i integrada en l’entorn natural de l’assistència a la persona amb malaltia de càncer i la seva família.

Pràctiques externes

Les pràctiques assistencials es realitzaran en diferents unitats d'atenció a les persones amb càncer com unitats de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) de Girona i tindran una durada de 3 setmanes (total 110 hores), en opció de torn de matí o tarda segons les diferents places disponibles. Període entre el 2/05/2023 al 27/10/2023.

A qui s'adreça

A professionals de les ciències de la salut i de les ciències socials que, des dels respectius àmbits assistencials de la salut on treballen (hospital, atenció primària, sociosanitari...), atenen les persones amb càncer i les seves famílies, i, per tant, volen ampliar-ne el coneixement i millorar les competències d’integració dels estàndards d’oncohematologia clínica.

 • Infermers/es
 • Metges/ses de primària i de centres sociosanitaris
 • Psicòlegs/ogues
 • Treballadors/es socials
 • Nutricionistes
 • Fisioterapeutes
 • Altres disciplines afins

Requisits d'admissió

Titulació universitària en Ciències de la Salut i Socials (medicina, infermeria, psicologia, treball social, fisioteràpia, dietètica i nutrició i altres afins).

Presentació

L’oncohematologia moderna contempla una participació multidisciplinària en el tractament de les persones amb càncer. Darrerament hi ha hagut molts avenços que han representat un canvi en l’abordatge de la malaltia i s’han introduït noves maneres de diagnosticar i tractar. Aquest màster pretén omplir un buit en la formació integral de l’atenció a les persones amb càncer i les seves famílies, a través d’una metodologia docent que englobi totes les disciplines relacionades amb la seva atenció des de l’àmbit hospitalari fins al comunitari i des d’una visió centrada en la persona.

Objectius

L’objectiu general del màster és especialitzar el procés d’atenció a les persones amb càncer i la seva família oferint una formació d’alta qualitat segons els estàndards d’oncohematologia clínica actuals i la seva aplicació pràctica, des d’un abordatge integral i multidisciplinari.

 • Desenvolupar l’esperit crític necessari per a l’anàlisi i la comprensió de la producció científica del mateix àmbit de coneixement, la innovació en salut i la pràctica de l’atenció basada en l’evidència.
 • Recollir i seleccionar les fonts i la informació rellevant que permeti desenvolupar una recerca original que aporti nou coneixement al mateix àmbit de coneixement. Proporcionar comprensió científica de la base cel·lular del càncer, de la patologia molecular de la malaltia, d’epidemiologia i de salut pública en relació amb el càncer.
 • Adquirir els coneixements bàsics sobre el procés diagnòstic de l’extensió de la malaltia oncohematològica.
 • Tractar els conceptes bàsics dels enfocaments terapèutics personalitzats del càncer i la gestió de la malaltia.
 • Incorporar els coneixements bàsics sobre l’atenció emocional de la persona amb càncer i la seva família, així com les necessitats del seu entorn.
 • Conèixer el procés d’atenció a la persona amb malaltia pal·liativa i en situació de final de la vida i a la seva família.
 • Proporcionar comprensió dels aspectes sociològics i culturals del càncer i aprofundir en el procés de l’atenció de la persona que viu amb càncer i la seva família, durant i després de la malaltia quan esdevé malalt crònic.
 • Consolidar els coneixements teòrics assolits mitjançant pràctiques professionals en diferents unitats d’atenció oncohematològica que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític, així com l’atenció a les persones amb càncer i les seves famílies.

Sortides professionals

La capacitació competencial per a l’atenció de les persones amb malalties oncohematològiques permetrà augmentar el coneixement i expertesa i per tant contribuirà al desenvolupament professional i a obrir noves oportunitats professionals en els diferents àmbits d’assistència a persones amb càncer:

 • Centres i unitats especialitzades en atenció oncohematològica
 • Centres d’atenció primària
 • Unitats d’hospitalització que atenen persones amb càncer
 • Centres sociosanitaris que atenen persones amb càncer

Entitats promotores

Entitats col·laboradores

 • Institut Català d'Oncologia

També et pot interessar

Diploma de experto (postgrado)

Anatomía Quirúrgica Aplicada a la Cirugía Reconstructiva de la Extremidad Superior e Inferior

Edició: 5ª Edición | Lloc: Laboratorio de Anatomía Humana. Facultad de Medicina de la UdG | Idioma: Español |Data inici: 13/10/2022
Preu: 2.025 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Curs subvencionat

Tècniques Infermeres Avançades a Malalts Crítics

Edició: 1a Edició | Lloc: Facultat d'Infermeria, Facultat de Medicina i a través de la plataforma Zoom | Idioma: grup en català. |Data inici: 04/10/2022
Preu: 0 €
Matrícula oberta
Curs d'especialització

Atenció d'Infermeria a la Persona Afectada d'Ictus

Edició: 2a Edició | Lloc: Sessions virtuals sincròniques amb el professorat mitjançant la plataforma ZOOM i asincròniques de treball personal | Idioma: Català i castellà |Data inici: 04/10/2022
Preu: 150 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
eventis