Màster

Musicoteràpia Transcultural - 2n. curs

1a Edició
Codi: 190917
Tipologia: Màster
Idioma: català
Data d'inici: 19/10/2019
Data darrera sessió presencial: 07/11/2020
Data de finalització: 07/11/2020
30 ECTS / 167 hores presencials
Horari:

dissabte, de 10 a 14 h i de 15 a 20 h
Pràctiques externes: del 21 d'octubre de 2019 al 24 d'octubre de 2020

Treball final del Màster: del 19 d'octubre de 2019 (sessió presencial de 5 hores) al 7 de novembre de 2020
 

Lloc de realització: Aulari Comú (M22-001) - Campus Montilivi de la UdG
Places: 25

Raons per fer el curs

 • El Màster de Musicoteràpia Transcultural et convida a caminar per un espai apassionant que et despertarà competències, perspectives, horitzons, sensacions, inquietuds, formes de viure’t i sentir-te, i formes de viure i sentir l’altre.
 • La musicoteràpia permet obrir canals de comunicació, fonamentalment no verbals, amb l’altre (o altres) a través de recursos instrumentals, sonors, vocals, corporals, de moviment; mitjançant una actitud terapèutica d’esperar, atendre, escoltar, acollir, observar, admetre; i amb autenticitat, acceptació incondicional i empatia; és a dir, una actitud de respecte profund, d’acompanyament des de la saviesa de l’altre.
 • La Musicoteràpia (segons la World Federation Music Therapy) és “l'ús professional de la música i els seus elements com a intervenció en medicina, educació, i entorns quotidians amb individus, grups, famílies o comunitats que tracten d'optimitzar la seva qualitat de vida i millorar les seves condicions físiques, socials, comunicatives, emocionals , intel·lectuals i espirituals de la salut i el benestar.” Sents que aquest pot ser el teu projecte?
 • T’agradaria donar suport amb la musicoteràpia a persones que ho desitgin (o ho necessitin) acompanyant, comunicant, creant i sentint conjuntament, compartint, connectant, convivint, expressant... Si es així, tens la possibilitat d’explorar aquest camí en aquest màster.

Pràctiques externes

Hi haurà pràctiques externes en entitats i/o empreses.

A qui s'adreça

– A qui hagi realitzat 30 ECTS dels que conformen el pla d'estudis del Màster en Musicoteràpia Transcultural, i en concret:

 • Curs de Postgrau en Musicoteràpia I + Curs de Postgrau en Musicoteràpia II
  o bé Diploma de Postgrau en Musicoteràpia

  En aquest cas, matricularan 30 ECTS (Musicoteràpia Intercultural, Supervisions pràctiques i self-experience, Pràctiques externes i Treball final de màster).

– A qui hagi realitzat 45 ECTS dels que conformen el pla d'estudis del Màster en Musicoteràpia Transcultural, i en concret:

 • Curs de Postgrau en Musicoteràpia I + Curs de Postgrau en Musicoteràpia II + Curs de Postgrau en Musicoteràpia Intercultural
  o bé Diploma de Postgrau en Musicoteràpia Transcultural + Diploma de Postgrau en Musicoteràpia

  En aquest cas, matricularan 15 ECTS (Supervisions pràctiques i self-experience, Pràctiques externes i Treball final de màster).

Requisits d'admissió

Per matricular-se a 30 ECTS del màster, cal:

 • Haver realitzat les assignatures corresponents a musicoteràpia I i II.

Per matricular-se a 15 ECTS del màster, cal:

 • Haver realitzat les assignatures corresponents a musicoteràpia I i II i a Musicoteràpia Intercultural.

Presentació

Aquest màster és eminentment professionalitzador, encara que també es pot cursar per incrementar el bagatge personal de competències que resultaran de força interès en diferents àmbits professionals, principalment sociocomunitari, de la salut i l’educació. L’objectiu principal és formar professionals musicoterapeutes per a un cos de docents amb un ampli exercici de la professió, i unes pràctiques tutoritzades, supervisades, i amb self-experience.
Per a l’obtenció dels 60 ECTS de titulació de màster cal haver cursat: 15 ECTS del Curs de Postgrau de Musicoteràpia (I) + 15 ECTS del Curs de Postgrau de MT (II) + 15 ECTS del Curs de Postgrau de Musicoteràpia Intercultural + 15 ECTS  corresponents a les Pràctiques i Pràcticum; Supervisions i Self-Experience i Treball Final de Màster.
Tot aquest important bagatge formatiu permetrà l’alumnat assolir les competències necessàries per a l’exercici professional de la musicoteràpia.
La musicoteràpia és una ciència i un subsistema del conjunt de ciències de la salut que pensa i explora l’ésser humà com una unitat holística (biopsicosocioespiritual) i que utilitza la comunicació corpòria-sonora-musical-no verbal com una eina terapèutica. També té connexions amb branques del coneixement d’humanitats i artístiques.
Contribueix a millorar la qualitat de vida de les persones a través de la música i els recursos sonors i corporals, es a dir, la comunicació fonamentalment no verbal.
Estem davant d’una àrea de coneixement que fa present els conceptes de prevenció, tractament i acompanyament de diferents situacions físiques, mentals, emocionals, socials, i de creixement per a facilitar a l’altre una millor qualitat de vida.
Musicoteràpia: «La musicoteràpia és l'ús professional de la música i els seus elements com a intervenció en medicina, educació i entorns quotidians amb individus, grups, famílies o comunitats que tracten d'optimitzar la seva qualitat de vida i millorar les seves condicions físiques, socials, comunicatives, emocionals, intel·lectuals i espirituals de la salut i el benestar». (WFMT-World Federation Musicoteràpia, 2011)

Objectius

 • Assolir el marc teòric referencial de la musicoteràpia.
 • Conèixer i vivenciar els diferents models, mètodes i tècniques en musicoteràpia, i la seva aplicació en diferents àmbits d’intervenció.
 • Tenir la capacitat d’utilitzar recursos musicals i psicocorporals per ajudar la persona, segons les seves necessitats dins la sessió, amb l’actitud de presència terapèutica, autenticitat, observació, empatia, escolta, acollida i respecte.
 • Obtenir coneixements bàsics de neurobiologia i psicologia de la música.
 • Saber quines són les qualitats pròpies dels elements constitutius de la música: melodia, harmonia, ritme, tonalitat, tempo, textura, altura, intensitat, timbre, duració, silencis... i la seva influència en la conducta humana en l’aspecte fisiològic, cognitiu, emocional, espiritual i social.
 • Aprendre les funcions de la musicoteràpia i la seva connexió i diferència amb altres disciplines.
 • Comprendre el rol professional i deontològic del musicoterapeuta.
 • Adquirir coneixements sobre les principals patologies i grups de patologies, tècniques, mètodes, models d’intervenció i habilitats requerides en la intervenció clínica musicoterapèutica.
 • Ésser capaç de desenvolupar la creativitat a l’hora d’escollir i aplicar els recursos musicals-sonors-corporals no verbals que s’escauen en diferents situacions terapèutiques, educatives i sociocomunitàries.
 • Saber mostrar la musicoteràpia com a eina terapèutica.
 • Adquirir la capacitat de recerca i anàlisi de la informació més rellevant dins l’àmbit de la musicoteràpia.
 • Desenvolupar la capacitat crítica i autocrítica en la planificació i intervenció musicoterapèutica.
 • Aprendre a identificar i expressar sentiments i emocions utilitzant l’experiència corpòria-sonora-musical com a canal de comunicació.
 • Saber com aplicar la musicoteràpia en diferents fases del procés terapèutic en un individu o grup, segons l’àmbit, la patologia o el camp d’aplicació.
 • Adquirir habilitats instrumentals (guitarra; percussió; percussió corporal); vocals (cant, tècniques vocals); corporals (dansa; expressió corporal).

Sortides professionals

 • Serveis sanitaris —o àmbits hospitalaris— (àrees d’oncologia, salut mental, cures pal·liatives, pediatria, obstetrícia, rehabilitació neurològica i funcional, i altres).
 • Serveis sociosanitaris (residències i hospitals de dia).
 • Centres residencials (salut mental, addiccions, diferents capacitats, gent gran, acollida).
 • Entitats públiques i privades de serveis socials. Grups d’ajuda mútua.
 • Associacions relacionades amb la salut: patologies neurodegeneratives i neuromusculars (Parkinson, Alzheimer, esclerosi múltiple, esclerosi lateral amiotròfica, distròfia muscular, síndrome postpolio, etc.); patologies cròniques (fibromiàlgia, fatiga crònica, sensibilitat química múltiple, etc.); accidents vasculars cerebrals (ictus); malalties rares; altres.
 • Centres penitenciaris i d’integració social.
 • Institucions de psicoteràpia clínica.
 • En els àmbits de l’educació i la pedagogia.
 • Centres d’educació i centres d’educació especial.
 • Tallers ocupacionals.
 • Treball com a musicoterapeuta autònom.

Entitats promotores

 • Fundació UdG: Innovació i Formació
  Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

Entitats col·laboradores

 • Associació Catalana d'Afectadas i Afectats de Fibromiàlgia i d'altres Síndromes de Sensibilització Central
 • Associació Catalana de Recursos Assistencials
 • Associació Catalana Síndrome de Fatiga Crònica Encefalomielitis Miàlgica
 • Arte Lier
 • Escola de Música Moderna de Girona
 • Centre de Dia Girona
 • Escola d'Educació Especial Palau
 • Fundació Clave de Sol
 • Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena
 • MIFAS
 • Alquímia Musical
 • Fundació SER.GI
 • Fundació Maresme i Escola d'Educació Especial l'Arboç
 • Fundació Ramon Noguera
 • Llar Oxalis
 • Residència Geriàtrica L'Hospital de Cadaqués
 • Institució Benèfica Amics dels Avis
 • Centre d'Educació Especial Els Àngels Palamós
 • AECC - Catalunya contra el càncer de Girona
 • Residència Geriàtrica Caldes de Malavella (TESAR)
 • CRIV Teràpies
 • Fundació Astrid-21
 • Residència Ca l'Oller
 • Fundació Idea
 • Fundació AGI
 • Ateneu Obert de la Dona
 • Centre d'Educació Especial Font de l'Abella
 • Fundació AVAN
 • Associació Pas a Pas
 • Associació Cultural PonTerapia
 • Centre d'Educació Especial Xaloc
 • Associació Catalana de Parkinson de Blanes

Informació relacionada

Entrevista a TV Girona al director del Màster en Musicoteràpia, Antoni Aceves, i a la coordinadora, Cristina Romero.

També et pot interessar

Curs d'estiu

Educació, Intel·ligència Afectiva i Biodansa: Viure, Conviure, Ser i Sentir

Edició: 1a Edició | Lloc: Facultat d'Educació i Psicologia de la UdG. Campus Barri Vell | Idioma: Català |Data inici: 09/07/2019
Preu: 100 €
Matrícula tancada
Curs d'estiu

Introducció a la Programació Neurolingüística. Aprendre com Funcionem per Enfocar-nos Millor cap a on Volem Anar

Edició: 2a Edició | Lloc: Parc Científic i Tecnològic de la UdG | Idioma: Català |Data inici: 27/06/2019
Preu: 60 €
Matrícula tancada
Curs d'especialització

La Síndrome de l'Alcoholisme Fetal (SAF). Diagnòstic, Ajuda i Tractament a Nens, Adolescents i Pares

Edició: 1a Edició | Lloc: KOMENTS. Fundació Eulàlia Torras de Beà. Carrer Roselló, 77 de Barcelona | Idioma: Català |Data inici: 02/02/2019
Preu: 185 €
Matrícula tancada
Etiquetes: TeràpiaMestres
Matrícula tancada
Si no et matricules,  indica'ns el motiu!

Preu:

1.750 €
Cal haver realitzat els cursos de Postgrau en Musicoteràpia 1 i 2 o el Diploma de Postgrau en Musicoteràpia
Veure preu pels alumnes que han realitzat els 3 Cursos de Postgrau (45 ECTS)

Calendari

Opinions d'exestudiants

Adriana Bergwerf Portell

La seva calidesa humana i proximitat recolza i anima a continuar amb la musicoteràpia. Gràcies als professionals que ho heu fet possible! Gràcies per promoure la cohesió grupal i haver-la aconseguit!

Laura Garcia Tienda

Tinc una valoració molt positiva, tant a nivell pedagògic com personal, professors de qualitat i formació acadèmica excel·lent.

Alba Vilarrubla Garcia

Les sessions, el seu contingut i el seu professorat són realment excel·lents, es nota que cada un dels professors ha aportat la seva essència i que són uns entesos en la matèria.

Marta Estruch Brichs
Professora de Música de l'Ajuntament de la Garriga

Ha estat una experiència molt gratificant tant a nivell personal com laboral, molt enriquidora. El fet que cada dia s'abordés un tema diferent amb un professor diferent feia que ,d'una banda, es puguessin conèixer experiències diferents i maneres d'abordar el tema i d'una altra banda, m'ajudava a centrar-me en els diferents col·lectius amb els quals pot treballar un musicoterapeuta.

Marc Jiménez Prat

La meva valoració és excel·lent tant la professionalitat dels docents com la qualitat del material professional i pedagogia donat.
Una experiència personal molt positiva que pot aportar molts beneficis a la societat i a la musicoteràpia i el seu ús professional. 

Mireia Ginestí Rosell

Estic molt contenta d'haver participat en aquesta primera edició. Els professors, els continguts i les experiències pràctiques m'han semblat excel·lents. És una bona introducció a la musicoteràpia, que t'anima a continuar i aprendre'n més. Els temes tractats han estat molt interessants.

Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més info
ACCEPTAR
eventis