Curs d'especialització

Atenció Integral i Rehabilitació - Hospitalària, Sociosanitària i Comunitària - a la Persona Afectada d'Ictus

3a Edició
Codi: 244106
Tipologia: Curs d'especialització
Idioma: Català i espanyol
Data d'inici: 01/10/2024
Data de finalització: 26/11/2024
3 ECTS / 25 hores
( presencials: 5 / videoconferència: 20) + treball autònom en funció dels ECTS
Horari:

Dimarts i dijous de 18 a 19.30 h

Possibilitat d’assistir a les sessions presencials per videoconferència: No
Gravació de classes: No
Lloc de realització: Sessions on line sincròniques amb el professorat mitjançant la plataforma ZOOM i assincròniques de treball personal.
Places: 70

Raons per fer el curs

Millorar les competències específiques relacionades amb la cura i l’atenció de les persones afectades per ictus.

A qui s'adreça

Curs multidisciplinari adreçat a professionals de qualsevol àmbit (hospitalari, sociosanitari o comunitari), a metges i metgesses, a residents de rehabilitació i de geriatria, a professionals d’infermeria, a infermeres residents i a terapeutes de rehabilitació (fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals i logopedes) interessats en l’atenció al pacient subagut i crònic afectat per la malaltia vascular cerebral.

Requisits d'admissió

Titulació universitària en ciències de la salut o ciències socials (Medicina, Infermeria, Psicologia, Treball Social, Fisioteràpia, Dietètica i Nutrició, i altres d’afins) o cicle formatiu de Tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria, relacionada amb l’atenció a les persones afectades per ictus. Es donarà prioritat a aquells professionals que treballin en àmbits específics d’atenció als pacients amb ictus en els àmbits subagut, sociosanitari i domiciliari.

Presentació

L’ictus és una malaltia altament prevalent i d’elevada morbimortalitat. L’atenció sanitària actual a les persones afectades per ictus n’ha millorat enormement el pronòstic, però cal avançar encara més en la seva prevenció primària, secundària i terciària. Calen, doncs, professionals preparats amb competències específiques per oferir una atenció de qualitat.

Amb la inquietud de millorar l’atenció a les persones que pateixen aquesta malaltia, el Pla director de les malalties vasculars cerebrals i la Fundació Ictus organitzen, any rere any, formació per als professionals. Aquesta edició, organitzada juntament amb el Pla director sociosanitari, s’adreça especialment a professionals que participen en l’atenció integral i la rehabilitació de les persones afectades per ictus en els àmbits hospitalari, sociosanitari i comunitari.

Objectius

  • Mantenir i millorar la qualitat de les cures que reben els pacients subaguts i crònics afectats per la malaltia vascular cerebral.
  • Capacitar els professionals d’infermeria per treballar en àrees especialitzades d’atenció intermèdia.
  • Potenciar l’especialització dels professionals sanitaris en l’atenció als pacients subaguts i crònics afectats per ictus.
  • Conèixer els darrers avenços disponibles sobre el diagnòstic, el tractament, les cures d’infermeria, la rehabilitació i prevenció de l’ictus i l’educació sanitària de les persones afectades per l’ictus.
  • Incentivar la integració de l’atenció als pacients subaguts i crònics afectats per ictus en els diferents nivells assistencials, incorporant el pacient en les decisions que l’afecten.

Sortides professionals

Àrees especialitzades d’atenció als pacients amb ictus: àmbit sociosanitari i comunitari.

Entitats col·laboradores

Properament
Si no et matricules, indica'ns el motiu!

Preu:

250 €
Veure descomptes

Calendari