Formació contínua

La formació contínua per a persones treballadores ocupades té per objectiu oferir una formació que atengui els requisits de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d’adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal.

L'oferta formativa atén a les necessitats no cobertes per la formació programada per les empreses i es desenvolupa de manera complementària a aquesta mitjançant programes de formació que incloguin accions formatives que responguin a necessitats de caràcter tant sectorial com transversal, així com les específiques de les persones treballadores del règim d'autònoms i de l'economia social. També ha de facilitar l'obtenció de certificats de professionalitat i del reconeixement efectiu de les competències adquirides per l’experiència laboral.

Per aquest motiu, el Consorci impulsa i gestiona programes de formació formal (incloent-hi accions formatives de Certificat de Professionalitat que qualifiquen i serveixen com a passarel·la a cicles formatius), i també formació no formal incloent accions formatives orientades i específiques dels diversos sectors productius i aquelles que són de caràcter transversal.

eventis