Diploma d'expert (postgrau)

Programació d’Aplicacions Web Map

1a Edició
Codi: 24X070
Tipologia: Diploma d'expert (postgrau)
Idioma: Castellà
Data d'inici: 10/02/2025
Data de finalització: 21/06/2025
18 ECTS
Horari:

ONLINE

Lloc de realització: ONLINE
Places: 60

Raons per fer el curs

Si ets programador informàtic i per la teva feina, necessites incorporar el coneixement geoespacial per programar aplicacions SIG web i visors de mapes web.
Si ja ets un expert en tecnologies de la informació geogràfica, t’agrada la programació i necessites aprendre a desenvolupar aplicacions web map.

A qui s'adreça

Dirigit a gestors de SIG, desenvolupadors web o professionals de qualsevol àmbit que vulguin introduir-se al webmapping.

Requisits d'admissió

És necessari tenir coneixements en programació com a mínim a nivell HTML, CSS i JavaScript. Es recomana tenir coneixements de programació en general.

Presentació

La informació geogràfica és un element estratègic a la nostra societat i un potent recurs de comunicació. El Diploma d'Expert en Programació d'Aplicacions Web Map permet endinsar-se en el desenvolupament d'aplicacions de mapes web  així com al disseny i la gestió d'arquitectures client-servidor i bases de dades espacials.

Els tres mòduls d’aquest Diploma se centren en les tres línies de desenvolupament de tota aplicació web.

  • Frontend: Part de l’aplicació que s’executa a la part client que és on té lloc tota la interacció entre els usuaris i la aplicació. Les tecnologies necessàries per desenvolupar el frontend són; HTML, CSS i JavaScript.
  • Backend: En contraposició al frontend, el backend s’executa a la part del servidor i és on tenen lloc els càlculs i les operacions sol·licitades per part dels usuaris en el frontend.  Les tecnologies utilizades que es tracten en aquest programa són PHP i PYTHON.
  • Bases de dades:  La major part de les operacions que tenen lloc en el backend es duen a terme dins d’un entorn de base de dades. En aquest programa es tracta, tant la part de disseny d’una base de dades, com la part de consulta fent ús del llenguatge SQL (Structure Query Language)

Objectius

En finalitzar el curs l'estudiant serà capaç de:

• Interpretar el paper de les bases de dades als SIG.
• Conèixer les característiques distintives del model relacional.
• Dissenyar una base de dades amb les taules, atributs, relacions, claus primàries, etc.
• Utilitzar les ordres de consulta de bases de dades (SQL) i fer consultes utilitzant les funcions espacials de PostGIS
• Desenvolupar una aplicació que permeti mostrar un mapa a la web.
• Exercitar l'API d'Openlayers i Leaflet.
• Obtenir dades d'OpenStreetMap dins d'una aplicació web
• Integrar i modificar els elements d'un mapa web: llegenda, selector de capes, eines d'edició, pop-ups, mapa de referència, estils del mapa, etc.
• Donar estil a un mapa web i als seus components.
• Conèixer el procés per establir connexions a bases de dades des del costat del servidor (PHP) en una aplicació web.
• Entendre la potencialitat de l'arquitectura Client-Servidor unida al llenguatge SQL de les bases de dades relacionals.
• Unir les eines d'OpenLayers a la part Client (interaccions de mapa, overlays, eines de dibuix, etc.) amb la part servidor per permetre una gestió persistent de les entitats.
• Desenvolupament d'una aplicació web map (backend+frontend) utilitzant un framework de Python.

També et pot interessar

Curso de especialización

Programación de Aplicaciones Web Map - Frontend

Edició: 26ª Edición | Lloc: ON LINE | Idioma: Español |Data d’inici: 05/02/2024
Preu: 375 € (Veure descomptes)
Matrícula tancada
Curso de especialización

Programación de Aplicaciones Web Map - Backend y Frontend

Edició: 4ª Edición | Lloc: ON LINE | Idioma: Español |Data d’inici: 06/05/2024
Preu: 375 € (Veure descomptes)
Matrícula tancada
Curso de especialización

Bases de Datos Espaciales

Edició: 21ª Edición | Lloc: Virtual | Idioma: Castellano |Data d’inici: 02/11/2023
Preu: 375 € (Veure descomptes)
Matrícula tancada
Etiquetes: SIGUNIGIS
Properament Matrícula oberta a partir del
03/06/2024
Si no et matricules, indica'ns el motiu!

Preu:

1.170 €
Veure descomptes

Calendari

eventis