Curs d'especialització

Dret Laboral: Noves Legislacions, Nous Drets

4a Edició
Codi: 224094
Tipologia: Curs d'especialització
Idioma: Espanyol
Data d'inici: 10/10/2022
Data darrera sessió presencial: 19/12/2022
Data de finalització: 19/12/2022
3 ECTS / 21 hores de videoconferència
Horari:

dilluns de 17.30 a 20.30 h (cada quinze dies aproximadament)

Les classes es gravaran per posar a disposició de l'alumnat a través del Moodle de la UdG.

Lloc de realització: Virtual per videoconferència amb la plataforma ZOOM
Places: 30

Raons per fer el curs

La nova i canviant legislació laboral modifica els drets i les obligacions laborals per la qual cosa resulta imprescindible l´actualització en coneixements sobre la matèria.

A qui s'adreça

 • A professionals de les relacions laborals, dels recursos humans, de la protecció social en general (prestacions econòmiques de seguretat social, assistència i serveis socials), de l’àmbit de l’estrangeria i del Dret en general, que vulguin actualitzar i aprofundir coneixements sobre la normativa laboral, de Seguretat Social i d’immigració, i la seva aplicació pràctica. 
 • A advocats, graduats Socials, assessors laborals i sindicals, gestors administratius, caps i tècnics de recursos humans, caps i tècnics de formació, treballadors i educadors socials, tècnics d'immigració, tècnics de serveis socials, empleats del sector privat amb competències en matèria laboral o de recursos humans, empleats públics de l'administració pública laboral,
 • A graduats d'estudis preferentment de Relacions Laborals, Dret o Ciències de l'Administració, o a estudiants amb titulació de Màsters relacionats amb les Ciències del Treball o l'advocacia.
 • A aquelles persones que vulguin assessorar i gestionar, tant en l’àmbit privat com públic, en matèria de drets laborals emergents (per exemple, igualtat o protecció de dades), en matèria de Seguretat Social (pensions i altres prestacions econòmiques) o en matèria migratòria (refugiats).

Requisits d'admissió

 • Qualsevol titulació universitària en forma de Diplomatura, Llicenciatura o Grau.
 • Es permetrà matricular-se a qui estigui en possessió de títol de Batxillerat o formació professional de Grau Superior sempre que demostri una connexió per motius professionals amb el mon del treball, protecció social o de la immigració.
 • Si un sol·licitant no reuneix els apartats anteriors, podrà accedir sempre que demostri una connexió amb el món del treball, la protecció social o de la immigració.

Presentació

Ateses les reformes legals dels drets laborals i de Seguretat Social a Espanya es fa imprescindible l’actualització del coneixement de cara a la pràctica professional.
El sorgiment de noves formes de treball i en particular de treball a distància, teletreball o aplicacions digitals, fa imprescindible estudiar com s’hi pot acomodar el dret laboral.

Objectius

 • Estudi del marc legal sobre el treball assalariat per compte aliè respecte els treballadors per compte propi. Ser capaç d'interpretar de forma crítica des del punt de vista legal la distinció entre un treballador per compte aliena respecte un treballador autònom, tenint en compte les noves formes de treball.
 • Estudi, actualització i aplicació dels drets laborals. Incidència de nova legislació que obre a nous drets. Ser capaç d´interpretar de forma crítica i des d´un punt de vista legal els drets i deures i la relació amb les noves normatives que afecten al dret a la intimitat, la igualtat, la privacitat, així com nous drets de paternitat i maternitat.
 • Estudi i actualització dels diferents tipus de contractes laborals. Ser capaç d´interpretar de forma crítica des del punt de vista legal la distinció entre contractes de treball, així como el seu règim d´indemnitzacions, respecte a un contracte en l´àmbit privat o públic.
 • Estudi del marc legal i actualització de les vicissituds de les relacions laborals fent una especial atenció a l'externalització de les activitats productives i la subcontractació d´obres i serveis.
 • Estudi del marc legal dels acomiadaments. Estudi de les transicions laborals des de la fi d´un contracte a una nova feina.

Sortides professionals

 • Expert, Assessor o Gestor en dret laboral.
 • Expert, Assessor o Gestor en dret de la Seguretat Social.
 • Expert, Assessor o Gestor sobre mobilitat laboral.
 • Expert, Assessor o Gestor en migracions.

Entitats promotores

També et pot interessar

Diploma d'especialització (postgrau)

Dinamització d'Espais Comercials Urbans

Edició: 4a Edició | Lloc: VIRTUAL, per videoconferències a través de la plataforma ZOOM. | Idioma: Català |Data inici: 10/02/2023
Preu: 1.150 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Diploma d'expert (postgrau)

Lideratge Personal i Gestió d'Equips

Edició: 12a Edició | Lloc: Parc Científic i Tecnològic de la UdG | Les classes es poden seguir de manera presencial o per videoconferència a través de la plataforma Zoom. | Idioma: Català |Data inici: 20/01/2023
Preu: 2.100 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Curs d'especialització

Seguretat Social: El Sistema de Prestacions davant les Noves Realitats Socials

Edició: 4a Edició | Lloc: Virtual per videoconferència amb la plataforma ZOOM | Idioma: Espanyol |Data inici: 09/01/2023
Preu: 575 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
eventis