Curs d'especialització

Evolució de la Normativa Urbanística. Règim Urbanístic del Sòl i Planejament Territorial Urbanístic

2a Edició
Codi: 224097
Tipologia: Curs d'especialització
Idioma: Català i espanyol
Data d'inici: 17/10/2022
Data darrera sessió presencial: 21/12/2022
Data de finalització: 21/12/2022
10 ECTS / 68 hores presencials
Horari:

Dilluns i dimecres de 16.15 i 20.15 h
 

Les classes es poden seguir de forma presencial o per videoconferència a través de la plataforma Zoom.
 

Nota: En el cas que no es pogués efectuar la docència presencial prevista, degut a motius aliens a la Fundació, el curs podria continuar amb normalitat combinant videoconferències, principalment, i treball on line.

Lloc de realització: Parc Científic i Tecnològic de la UdG i per videoconferència a través de la plataforma Zoom
Places: 5 ( es reserven 3 places per al curs d'especialització )

Raons per fer el curs

L'urbanisme s'ha convertit en les últimes dècades en un instrument essencial no només per a configurar l'espai en què vivim sinó també per garantir una correcta aplicació de moltes altres polítiques. En aquest sentit els instruments de planejament, territorials o urbanístics, són l’instrument en què cristal·litzen les prescripcions de diverses polítiques públiques.

El Curs d’Especialització en Règim Urbanístic del Sòl i Planejament Territorial i Urbanístic vol dotar a l’alumne de les eines necessàries per entendre el règim urbanístic del sòl i la seva interrelació amb el planejament i el conjunt de polítiques públiques.

A qui s'adreça

Tant a estudiants que vulguin obtenir una especialització capacitadora per ocupar llocs de responsabilitat en l’Administració local, com a professionals en actiu, tant de l’Administració pública com del sector privat que es relacionin amb les entitats locals.

L’heterogeneïtat del grup al qual es dirigeix el curs enriqueix notablement les sessions ja que augmenta la visió pràctica i diferenciada de les problemàtiques concretes en el sí de les Administracions Públiques, remarcablement pel que fa als ens locals.

Especialment, però no exclusivament, adreçat els titulats següents:

 • Llicenciatura o Grau en Dret
 • Llicenciatura o Grau en Economia
 • Llicenciatura o Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració
 • Llicenciatura o Grau en Sociologia
 • Diplomatura en Gestió i Administració Pública

Presentació

El Curs d’Especialització en Evolució de la Normativa Urbanística. Règim Urbanístic del Sòl i Planejament Territorial i Urbanístic té com a principal objectiu la formació i capacitació professional del personal dels ens locals de Catalunya (municipis i consells comarcals) o d’altres professionals que tinguin interès en introduir-se en l’urbanisme i singularment en matèria de règim urbanístic del sòl i planejament territorial i urbanístic.

Objectius

Els estudiants adquiriran els coneixements necessaris a nivell teòric, pràctic en:

 • El règim urbanístic del sòl
 • Els instruments de planejament urbanístic i territorial
 • La incidència de la legislació sectorial en matèria urbanística
 • La discrecionalitat del planificador
 • El control jurisdiccional
 • Les alternacions de planejament i la responsabilitat patrimonial
 • La transparència i la participació pública en l’urbanisme

Sortides professionals

El curs ofereix un coneixement ampli sobre règim urbanístic del sòl i planejament territorial i urbanístic, fet que permet que es pugui accedir a assessories jurídiques o a la pròpia Administració Pública en els seus grups més alts, entre d’altres possibles sortides professionals.

Entitats promotores

Matrícula tancada
Si no et matricules, indica'ns el motiu!

Preu:

700 €
Veure descomptes

Calendari

eventis