Curs d'especialització

Gestió d'Equips

4a Edició
Lideratge
Lideratge
Codi: 234039
Tipologia: Curs d'especialització
Idioma: Català
Data d'inici: 12/04/2024
Data darrera sessió presencial: 21/06/2024
Data de finalització: 21/06/2024
6 ECTS / 48 hores presencials
Horari:

Divendres de 16.30 a 20.30 h i algun dissabte de 9.30 a 13.30 h .

Les classes es poden seguir de forma presencial o per videoconferència a través de la plataforma Zoom.

Possibilitat d’assistir a les sessions presencials per videoconferència:
Gravació de classes:
Lloc de realització: Parc Científic i Tecnològic de la UdG | Les classes es poden seguir de manera presencial o per videoconferència a través de la plataforma Zoom.
Places: 18 ( es reserven 5 places per al curs d'especialització )

Raons per fer el curs

  • Desenvolupar i/o consolidar el propi lideratge, entès com l'art d'influir sobre les persones per a què treballin amb entusiasme en la consecució d'objectius en pro del bé comú.
  • Incrementar la nostra eficàcia de relació interpersonal a través de la millorar dels nostres processos de comunicació, tant interns i personals com amb els demés.
  • Analitzar, treballar i optimitzar les eines més efectives de gestió d’equips o grups de treball, incrementant l’obtenció dels resultats amb plena adaptació tant a les condicions de cada moment o circumstància com a la situació personal de cada membre de l’equip.

A qui s'adreça

  • A persones diplomades i llicenciades de qualsevol especialitat que vulguin iniciar un projecte de desenvolupament personal en el seu camp personal o professional.
  • A persones de la societat en general que vulguin iniciar un projecte de desenvolupament personal en el seu camp personal o professional.
  • En general a totes aquelles persones que vulguin treballar el seu interior i les seves habilitats com a persones.

Presentació

En la vida de qualsevol organització, ja sigui d’àmbit empresarial o social, s’ha demostrat que una de les peces clau per tal d’aconseguir els seus objectius és el rol que exerceixen les persones que les integren i el tipus de lideratge que duen a terme, la qual cosa té una incidència directa en els seus resultats organitzatius així com en l’assoliment d’objectius relacionats amb la seva dimensió humana. Això fa necessària la realització de programes formatius que contribueixin a implementar processos de canvi en la manera d’exercir el lideratge personal. Des de fa anys, s’ha consolidat el nombre d’institucions que ofereixen programes d’aquest tipus i, a la UdG, es proposa fer-ho a través d’un doble procés: per una banda, l’autoanàlisi profunda que estudiï com es fan les coses, com es prenen les decisions, per què es fan, amb quin propòsit  i com es relaciona la persona amb si mateixa i amb el seu entorn. Això es transmet partint de la base que només el lideratge personal i la disposició d’un sentit i propòsits clars poden permetre a les persones millorar el seu benestar interior i, en conseqüència, trobar una clara satisfacció tant en les seves relacions personals com en la seva adaptació als entorns professionals i empresarials en els quals vol créixer, aportar el seu actiu o, senzillament, desenvolupar-se com a persona amb plena convicció vital. És a dir, la base per a poder liderar als altres sempre ha de partir d’un bon lideratge intern i personal.I per una altra banda, des de la base d’aquest lideratge personal, calen també eines pràctiques i solvents per a gestionar el conjunt de dinàmiques que es generen a diari en qualsevol equip. Equilibri intern i coherència del grup; assoliment dels resultats esperats; processos de comunicació interpersonal i gestió de les tensions i/o diferències que es puguin crear en qualsevol moment són alguns dels aspectes més rellevants que qualsevol persona responsable d’un grup o equip ha d’afrontar a diari. Totes aquestes qüestions també són treballades i analitzades en el curs.   

Objectius

Permetre que la persona participant disposi d’eines per a la gestió òptima d’equips, sabent adaptar en tot moment la situació i energia interna del grup a les necessitats i objectius del moment.

Sortides professionals

Les empreses i organitzacions valoren aquelles persones que saben liderar-se (a si mateixes) i liderar (en general). L’autolideratge, en el sentit de conèixer els mecanismes interiors de les persones, és un actiu certament valorat. Si entenem que, abans de liderar un grup, un projecte, una empresa o qualsevol altra organització, la persona ha de saber liderar la seva vida, els guanys personals i professionals són evidents. En qualsevol procés de selecció, d’emprenedoria o de promoció professional, el fet de mostrar una millora personal pel que fa a les pròpies capacitats és quelcom que beneficia tant l’empresa o organització que contracta com la mateixa persona, que podrà definir amb més força, més claredat i més sentit allò que realment vol fer.

També et pot interessar

Diploma d'expert (postgrau)

El Sector Immobiliari - AICAT

Edició: 13ª Edició | Lloc: PRESENCIALMENT al Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona o ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM | Idioma: Català |Data d’inici: 03/10/2023
Preu: 2.295 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Diploma d'expert (postgrau)

Gestió Laboral i Social davant les Administracions Públiques

Edició: 1a Edició | Lloc: Virtual per videoconferència amb la plataforma ZOOM i presencials que es podran seguir per streamming. | Idioma: Espanyol |Data d’inici: 10/10/2023
Preu: 1.300 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Diploma d'especialització (postgrau)

Dinamització d'Espais Comercials Urbans

Edició: 5a Edició | Lloc: VIRTUAL, per videoconferència a través de la plataforma ZOOM | Idioma: Català |Data d’inici: 13/02/2024
Preu: 880 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Si no et matricules, indica'ns el motiu!

Preu:

1.200 €
Veure descomptes

Sessions informatives

26/10/2023 a les 19:00 h
ONLINE per videoconferència amb el programa Zoom fent clic aquí
Confirmar assistència
23/11/2023 a les 19:00 h
ONLINE per videoconferència amb el programa Zoom fent clic aquí
Confirmar assistència
21/12/2023 a les 19:00 h
ONLINE per videoconferència amb el programa Zoom fent clic aquí
Confirmar assistència

Calendari

eventis