Curs d'especialització

Iniciació a la Pedagogia de les Escoles de Bosc

1a Edició
Codi: 244425
Tipologia: Curs d'especialització
Idioma: Català
Data d'inici: 05/10/2024
Data de finalització: 16/10/2024
2 ECTS / 16 hores
( presencials: 13 / videoconferència: 3) + treball autònom en funció dels ECTS
Horari:

dissabte, 5 d'octubre de 9.30 a 17.30 h; diumenge, 6 d'octubre de 9.30 a 15.30 h i dimecres, 16 d'octubre de 16.00 a 19.00 h 

La sessió del dimecres 16 d'octubre serà per videoconferència a través de la plataforma zoom.

Possibilitat d’assistir a les sessions presencials per videoconferència: No
Gravació de classes: No
Lloc de realització: Les sessions del 5 i 6 d'octubre es realitzaran als espais naturals del Montseny, prop del poble del Montseny. La sessió del 16 d'octubre es realitzarà per videoconferència a través de la plataforma zoom.
Places: 20

Raons per fer el curs

Cada vegada és més urgent que els professionals de l’educació i/o persones al càrrec d’infants i joves, es sentin en sintonia amb la natura, per tal de reconèixer-la com a mestra i incorporar-la com a espai educatiu òptim. Som conscients que aquest concepte és fonamental per la salut, el benestar i el desenvolupament holístic de la persona.

La natura forja actituds i valors com la resiliència, la presa de decisions, el respecte vers l’altre, el treball en equip. A més a més, aviva la creativitat, l’observació, la curiositat, l’escolta, l’autonomia i el sentit de superació, entre d’altres.

Per això calen professionals i persones que es sentin segures per sortir amb infants i joves a espais de natura; professionals amb coneixements, recursos i eines per poder aprofitar les seves invitacions i aprenentatges.

A qui s'adreça

  • A professionals de l'educació de l'etapa bressol, infantil, primària i secundària i acompanyants d'infants d'altres àmbits professionals.
  • A mestres, psicòlegs, pedagogs, educadors, monitors del lleure, famílies i persones al càrrec d'infants i joves.

Presentació

Aquesta és una formació presencial, que ens convida a conèixer els principis de la pedagogia de les escoles de bosc.

Durant el cap de setmana vivenciarem els beneficis d’estar en entorns vius, per la salut i el benestar. Compartirem els principis de les escoles de bosc i comprendrem el paper que té la natura en el desenvolupament holístic i sa d’infants i joves.

Objectius

  • Explorarem la importància del contacte regular amb la natura i quin paper té en el desenvolupament i el benestar d'infants i joves.
  • Compartirem els principis de la pedagogia de les escoles de bosc. Vivenciarem la natura com a mestra que és i l’espai educatiu òptim que ens ofereix.
  • Reflexionarem sobre com la natura forja actituds, valors i una ètica respectuosa i sostenible. Aquests aprenentatges són primordials en la infància i joventut.
  • Treballarem el rol de l'adult en relació a la seguretat, el benestar i els aprenentatges que es donen a la natura.
  • Exposarem habilitats pràctiques i coneixements per aprofitar al màxim les estades i les activitats a natura.

Sortides professionals

Les sortides professionals són molt diverses:

  • Per a mestres, professionals de l’educació o de la salut recolza i enriqueix la seva pràctica.
  • Per a monitors, guies de muntanya, d’escola de bosc o lleure aprofundeix els seus coneixements, amplia la seva mirada i nodreix les seves habilitats pràctiques.
  • Per a famílies i persones al càrrec d’infants  i joves, permet entendre com aprofitar les invitacions i aprenentatges de la natura, quan fan sortides.