Curs d'especialització

Un Nou Repte: La Mobilitat de Treballadors, Migracions i Treball Transfronterers

2a Edició
Codi: 214096
Tipologia: Curs d'especialització
Idioma: Espanyol
Data d'inici: 21/03/2022
Data de finalització: 23/05/2022
3 ECTS / 15 hores de videoconferència
Horari:

Sessions presencials: dilluns de 17.30 a 20.30 h, excepte el dimarts dia 25 de maig (cada quinze dies aproximadament).
Per videoconferència amb la plataforma Zoom.

Lloc de realització: Online, per videoconferència amb la plataforma ZOOM.
Places: 10

Raons per fer el curs

La importància de la creixent mobilitat dels treballadors, ja sigui per desplaçaments ordenats per les empreses, pels moviments migratoris o el treball transfronterer, fan que els especialistes hagin d´estar actualitzats als canvis que ens enfrontem.

A qui s'adreça

 • A professionals de les relacions laborals, dels recursos humans, de la protecció social en general (prestacions econòmiques de seguretat social, assistència i serveis socials), de l’àmbit de l’estrangeria i del Dret en general, que vulguin actualitzar i aprofundir coneixements sobre la normativa laboral, de Seguretat Social i d’immigració, i la seva aplicació pràctica. 
 • A advocats, graduats Socials, assessors laborals i sindicals, gestors administratius, caps i tècnics de recursos humans, caps i tècnics de formació, treballadors i educadors socials, tècnics d'immigració, tècnics de serveis socials, empleats del sector privat amb competències en matèria laboral o de recursos humans, empleats públics de l'administració pública laboral,
 • A graduats d'estudis preferentment de Relacions Laborals, Dret o Ciències de l'Administració, o a estudiants amb titulació de Màsters relacionats amb les Ciències del Treball o l'advocacia.
 • A aquelles persones que vulguin assessorar i gestionar, tant en l’àmbit privat com públic, en matèria de drets laborals emergents (per exemple, igualtat o protecció de dades), en matèria de Seguretat Social (pensions i altres prestacions econòmiques) o en matèria migratòria (refugiats).

Requisits d'admissió

 • Qualsevol titulació universitària en forma de Diplomatura, Llicenciatura o Grau.
 • Es permetrà matricular-se a qui estigui en possessió de títol de Batxillerat o formació professional de Grau Superior sempre que demostri una connexió per motius professionals amb el món del treball, protecció social o de la immigració.
 • Si un sol·licitant no reuneix els apartats anteriors, podrà accedir sempre que demostri una connexió amb el món del treball, la protecció social o de la immigració.

Presentació

La importància dels moviments migratoris en el món fa imprescindible una actualització sobre els drets i deures de les persones que els protagonitzen.
L´increment de la mobilitat dels treballadors i empreses fa necessari conèixer què diuen les normes laborals per a poder realitzar aquests desplaçaments.

Objectius

 • Estudiar el marc legal i la seva aplicació pràctica sobre "moviments i activitats internacionals" de les empreses i de les persones en l'àmbit laboral.
 • Estudiar el marc legal sobre "desplaçament" a l'estranger de les empreses i els treballadors (particularment a països que no formen part de la Unió Europea) i saber-lo aplicar a supòsits actuals i reals. Ser capaç d’interpretar  de forma crítica des del punt de vista legal els drets i els deures que corresponen als espanyols que marxen a l'estranger.
 • Estudiar el marc legal i la seva aplicació pràctica sobre "immigració laboral" i saber-lo aplicar a supòsits actuals i reals. Ser capaç d’interpretar  de forma crítica des del punt de vista legal els drets i els deures que corresponen als estrangers a Espanya i a Catalunya.  De forma complementària, conèixer els moviments de ciutadans de països de la Unió Europea a Espanya.
 • Estudiar i saber aplicar el marc legal laboral sobre treball transfronterer.
 • Estudiar el marc legal sobre moviments dels espanyols a països de la Unió Europea. Ser capaç d’interpretar  de forma crítica des del punt de vista legal els drets i els deures que corresponen als espanyols que marxen a la Unió Europea.
 • Aprofundir en el coneixement dels Drets i deures de caràcter sociolaboral dels estrangers a Espanya.
 • Aprofundir en el coneixement dels Drets i deures de caràcter sociolaboral dels espanyols que marxen fora d'Espanya.
 • Estudi de les institucions públiques amb competències en immigració i en emigració. Potestats i competències de les administracions territorials locals, autonòmiques, estatals i de la Unió Europea.
 • Saber fer recerca i utilitzar les fonts legals per a la resolució de problemes jurídics sobre immigració i moviments cap a l'exterior.
 • Ser capaç de respondre i assessorar legalment per a la resolució de problemes en relació a estrangers a Espanya i espanyols a l'estranger.

Sortides professionals

 • Expert, Assessor o Gestor en dret laboral.
 • Expert, Assessor o Gestor en dret de la Seguretat Social.
 • Expert, Assessor o Gestor sobre mobilitat laboral.
 • Expert, Assessor o Gestor en migracions.

Entitats promotores

També et pot interessar

Curs de postgrau

Especialista en Dret del Treball i de la Seguretat Social: un Dret en Evolució Aplicable a les Noves Formes de Treball i Realitats Socials

Edició: 3a Edició | Lloc: Online, per videoconferència amb la plataforma ZOOM. | Idioma: Espanyol |Data inici: 04/10/2021
Preu: 1.175 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Màster

Direcció i Gestió d'Empreses (MBA)

Edició: 37a edició | Lloc: Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn (Aula 1) o bé per videoconferència mitjançant Zoom | Idioma: Català |Data inici: 21/09/2021
Preu: 6.500 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Curs de postgrau

Infografia i Visualització de Dades

Edició: 2a Edició | Lloc: On line, per videoconferència amb la plataforma ZOOM | Idioma: Català i castellà en funció del docent. |Data inici: 15/10/2021
Preu: 1.100 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
eventis