Curs d'especialització

Protecció de la Legalitat Urbanística

2a Edició
Codi: 224100
Tipologia: Curs d'especialització
Idioma: Català i espanyol
Data d'inici: 17/04/2023
Data darrera sessió presencial: 17/05/2023
Data de finalització: 17/05/2023
5 ECTS / 36 hores presencials
Horari:

Dilluns i dimecres de 16.15 i 20.15 h
 

Les classes es poden seguir de forma presencial o per videoconferència a través de la plataforma Zoom.
 

Nota: En el cas que no es pogués efectuar la docència presencial prevista, degut a motius aliens a la Fundació, el curs podria continuar amb normalitat combinant videoconferències, principalment, i treball on line.

Possibilitat d’assistir a les sessions presencials per videoconferència:
Gravació de classes: No
Lloc de realització: Parc Científic i Tecnològic de la UdG i per videoconferència a través de la plataforma Zoom
Places: 24 ( es reserven 3 places per al curs d'especialització )

Raons per fer el curs

L'urbanisme s'ha convertit en les últimes dècades en un instrument essencial no només per a configurar l'espai en què vivim sinó també per garantir una correcta aplicació de moltes altres polítiques. En aquest sentit els mecanismes de protecció de la legalitat urbanística esdevenen uns instruments claus pel correctament funcionament de la legalitat urbanística.

El Curs d’Especialització en Protecció de la Legalitat Urbanística vol dotar a l’alumne de les eines necessàries per entendre els instruments de protecció de la legalitat urbanística.

A qui s'adreça

A estudiants que vulguin obtenir una especialització capacitadora per ocupar llocs de responsabilitat en l’Administració local, com a professionals en actiu, tant de l’Administració pública com del sector privat que es relacionin amb les entitats locals.

L’heterogeneïtat del grup al qual es dirigeix el curs enriqueix notablement les sessions ja que augmenta la visió pràctica i diferenciada de les problemàtiques concretes en el si de les Administracions Públiques, remarcablement pel que fa als ens locals.

Especialment, però no exclusivament, adreçat els titulats següents:

 • Llicenciatura o Grau en Dret.
 • Llicenciatura o Grau en Economia.
 • Llicenciatura o Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració.
 • Llicenciatura o Grau en Sociologia.
 • Diplomatura en Gestió i Administració Pública.

Presentació

El Curs d’Especialització en Protecció de la Legalitat Urbanística té com a principal objectiu la formació i capacitació professional del personal dels ens locals de Catalunya (municipis i consells comarcals) o d’altres professionals que tinguin interès en introduir-se en l’urbanisme i singularment en matèria de protecció de la legalitat urbanística.

Objectius

Els estudiants adquiriran els coneixements necessaris a nivell teòric, pràctic en:

 • El control jurisdiccional de les llicències urbanístiques i mediambientals.
 • La disciplina urbanística. Les inspeccions urbanístiques. Els informes. El procediment de restauració.
 • La revisió dels actes de l’Administració en matèria urbanística i l’execució de sentències.
 • Fiscalitat immobiliària i urbanisme.
 • Principis de la potestat sancionadora. Les infraccions urbanístiques. Tipificació i prescripció. Les sancions.  L’expedient sancionador.
 • El Registre de la Propietat i l’urbanisme.
 • El sector privat i el projecte immobiliari.

Sortides professionals

El curs ofereix un coneixement ampli sobre la protecció de la legalitat urbanística, fet que permet que es pugui accedir a assessories jurídiques o a la pròpia Administració Pública en els seus grups més alts, entre d’altres possibles sortides professionals.

Entitats promotores

Matrícula tancada
Si no et matricules, indica'ns el motiu!

Preu:

350 €
Veure descomptes

Calendari

eventis