Diploma d'expert (postgrau)

Ciència de Dades Espacials

1a Edició
Codi: 24X015
Tipologia: Diploma d'expert (postgrau)
Idioma: Espanyol
Data d'inici: 4/11/2024
Data de finalització: 21/07/2025
24 ECTS
Horari:

ON LINE

Places: 60

Raons per fer el curs

Adquirir una formació completa d’expert en l’ús d’informació geogràfica per poder extreure el màxim potencial de les dades amb component espacial, tenint en compte tot el procés, des de la seva obtenció fins a l’anàlisi i la publicació de les dades espacials.

A qui s'adreça

A diplomats, llicenciats, graduats i professionals de qualsevol àmbit que requereixin l’ús i el tractament de la informació geogràfica.

Requisits d'admissió

CONEIXEMENTS PREVIS

El programa, que correspon al segon curs del màster, s'orienta a professionals que ja tenen coneixements bàsics en l'àmbit dels SIG i preferiblement es recomana tenir coneixements en R.

 • Requisits tècnics: equip informàtic amb un mínim de 8 Gb de memòria RAM.
 • Titulació universitària, tot i que excepcionalment es podrà accedir encara que no se'n disposi. En aquest cas, qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència entregat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Objectius

L’objectiu del programa és formar professionals experts en l’ús d’informació geogràfica mitjançant l’adquisició de metodologies i tècniques per a la gestió, l’anàlisi i la visualització de dades espacials per extreure’n informació significativa.

El programa té en compte el marc metodològic i tecnològic tant dels sistemes d’informació geogràfica com de la ciència de dades espacials, amb especial èmfasi en el programari lliure. Al llarg del programa s’aprendrà a:

 • Aplicar les principals tècniques, processos i mètodes d’anàlisi geoespacial i, concretament, d’interpolació de superfícies, avaluació multicriteri, localització òptima, anàlisi i gestió de xarxes i anàlisi cost-distància amb QGIS o ArcGIS.
 • Conèixer i dominar els principals paquets de R i RStudio orientats a la gestió, l’anàlisi i la visualització de dades geogràfiques.
 • Crear scripts amb Python en el context de la ciència de dades espacials a partir de llibreries especialitzades en l’anàlisi geogràfica.
 • Crear scripts en QGIS amb PyQGIS.
 • Identificar, obtenir i analitzar imatges dels satèl·lits Sentinel i Landsat mitjançant llibreries Python i tècniques d'aprenentatge automàtic.
 • Realitzar scripts a Google Earth Engine per visualitzar i analitzar imatges de satèl·lit.

Sortides professionals

Extreure valor de les dades espacials és el gran repte de nombroses organitzacions i empreses quan necessiten analitzar-les i explotar-les per gestionar un negoci, un territori o dur a terme una investigació. A partir de les competències que s’adquireixen al programa de màster, l’estudiant titulat serà capaç d’accedir a oportunitats del món laboral com, per exemple:

 • Analista de dades espacials
 • Analista de SIG
 • Programador d’anàlisis espacials

També et pot interessar

Diploma de especialización (postgrado)

Profesional en Geoinformática y Programación SIG

Edició: 9ª Edición | Lloc: ON LINE | Idioma: Español |Data d’inici: 02/11/2023
Preu: 2.400 € (Veure descomptes)
Matrícula tancada
Diploma de especialización (postgrado)

Profesional en Análisis Geoespacial

Edició: 9ª Edición | Lloc: ON LINE | Idioma: Español |Data d’inici: 02/11/2023
Preu: 2.400 € (Veure descomptes)
Matrícula tancada
Diploma d'especialització (postgrau)

Tecnologies de la Informació Geogràfica

Edició: 10a Edició | Lloc: | Idioma: Espanyol |Data d’inici: 04/11/2024
Preu: 2.700 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Etiquetes: SIGUNIGIS