Òrgans de govern

 

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ

President:
Sr. Joaquim Salvi i Mas, rector de la UdG.

Vicepresident:
Sra. Rosa Núria Aleixandre i Cerarols, presidenta del Consell Social de la UdG.

Secretari:
Sr. Josep M. Serra i Bonet, vicerector de Política Acadèmica i Docència de la UdG.

Vocals:
Sr. Bartomeu Compte i Masmitjà, secretari general de CCOO de les comarques gironines.

Sr. Xavier Casas i Roqué, secretari general de la UGT de les comarques gironines.

Sr. Ernest Plana i Larrouse, FOEG.

Sr. Jaume Fàbrega i Vila, Cambra de Comerç de Girona.

Sra. Mª Àngels Planas i Crous, Diputació de Girona.

Sra. Elena Ribera i Garijo, gerent de la UdG.

Sr. Manel Ibarz i Casadevall, membre del Consell Social.

Directora general:
Sra. Pilar Marquès Gou

eventis