Selecció i promoció de personal

· Resolució de la directora general de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació de 9 d'octubre de 2020, de convocatòria de procés selectiu per a la provisió del lloc de treball d'administratiu/va, amb destinació a la Secretaria de Coordinació (referència convocatòria R-3/2020). (Data de publicació: 09/10/2020) (PROCÉS FINALITZAT)

- ANNEX 1. Bases de la convocatòria
- ANNEX 2. Sol·licitud de participació
- Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos (data de publicació: 20/11/2020)
- Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos (data de publicació: 27/11/2020)
- Resultats de la Fase I (avaluació de currículum) (data de publicació: 04/12/2020)
- Declaració responsable COVID19
- Anunci revisió resultats Fase I (data de publicació: 10/12/2020)
- Resolució resultats Fase II (prova de coneixements) (data de publicació: 17/12/2020)
-
Resolució resultats Fase III (entrevista) (data publicació: 08/01/2021)

· Resolució de 19 de maig de 2020, de la direcció general, per la qual s’acorda l’ampliació de places per a la contractació de directors/es i coordinadors/es per a noves activitats formatives de la convocatòria de borsa de treball constituïda per resolució de 20 de febrer de 2020 (R-2/2020) i es convoca procés de selecció. (Data de publicació: 19/05/2020)  (PROCÉS FINALITZAT)
· Resolució R-2/2020 de 20 de febrer per la qual es fan públiques les bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la contractació de directors/es i coordinadors/es de les activitats organitzades per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació en règim laboral temporal amb durada determinada. (Data de publicació: 09/04/2020) (PROCÉS FINALITZAT)

- Bases reguladores de la convocatòria
- ANNEX 1. Relació d'activitats formatives
- ANNEX 2. Sol·licitud d'accés a la borsa
- ANNEX 3. Declaració responsable
-
Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos (data de publicació: 04/05/2020)
- Resultats de la Fase I (qualificació de mèrits) (data de publicació: 18/05/2020)
- Resultats de la Fase II entrevista i proposta de nomenament (data de publicació: 28/05/2020)
 
 
eventis