Selecció i promoció de personal

· Resolució de la directora general de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació de 8 de setembre de 2023, de convocatòria de procés selectiu per a la provisió del lloc de treball a tècnic/a de recursos humans. (referència convocatòria R-4/2023).  (data de publicació: 08/09/2023) (convocatòria tancada)

ANNEX 1. Bases de la convocatòria
– Llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos (data de publicació: 26/09/2023)
Llistat definitiu d'aspirants admesos i exclosos (data de publicació: 04/10/2023)
– Resolució llistat provisional resultats fase I (data de publicació: 05/10/2023)
Resolució llistat definitiu resultats fase I (data de publicació: 16/10/2023)
– Resolució llistat provisional resultat Fase II (data de publicació: 18/10/2023)
Resolució final i proposta de nomenament (data de publicació: 26/10/2023)

Presentació de la sol·licitud  (termini tancat)
Presentació d'esmenes i/o al·legacions

eventis