Selecció i promoció de personal

· Resolució de la directora general de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació de 8 de setembre de 2023, de convocatòria de procés selectiu per a la provisió del lloc de treball a tècnic/a de recursos humans. (referència convocatòria R-4/2023).  (data de publicació: 08/09/2023)

ANNEX 1. Bases de la convocatòria
– Llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos (data de publicació: 26/09/2023)

Presentació de la sol·licitud  (termini tancat)
Presentació d'esmenes i/o al·legacions

· Resolució de la directora general de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació de 20 d’abril de 2023, de convocatòria de procés selectiu per a la provisió del lloc de treball amb destinació a suport al departament de secretaria acadèmica (referència convocatòria R-3/2023) (data de publicació: 20/04/2023)

ANNEX 1. Bases de la convocatòria
– Llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos (data de publicació: 09/05/2023)
Resolució llistat provisional resultats Fase I (data de publicació: 23/05/2023)
Resolució llistat definitiu resultats Fase I (data de publicació: 01/06/2023)
Resolució llistat provisional. Resultats Fase II (data de publicació: 02/06/2023)
Resolució resultats finals i proposta de nomenament (data de publicació: 13/06/2023)

Presentació de la sol·licitud (termini tancat)
Presentació d'esmenes i/o al·legacions 

· Resolució de la directora general de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació de 20 d’abril de 2023, de convocatòria de procés selectiu per a la provisió del lloc de treball amb destinació suport a gestió d’activitats acadèmiques (referència convocatòria R-2/2023) (data de publicació: 20/04/2023)

ANNEX 1. Bases de la convocatòria
Llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos (data de publicació: 09/05/2023)
– Llistat resultats Fase I (avaluació curriculum) (data de publicació: 19/05/2023)
Rectificació error data proves Fase I (data de publicació: 23/05/2023)
Resolució llistat provisional. Resultats Fase II (data de publicació: 02/06/2023)
Resolució resultats finals i proposta de nomenament (data de publicació: 13/06/2023)
Resolució plaça deserta (data de publicació: 11/07/2023)

Presentació de la sol·licitud (termini tancat)
Presentació d'esmenes i/o al·legacions 

eventis