Curs d'especialització

Atenció d'Infermeria a la Persona Afectada d'Ictus

4a Edició
Codi: 234417
Tipologia: Curs d'especialització
Idioma: Català i castellà en funció del docent
Data d'inici: 16/04/2024
Data darrera sessió presencial: 04/06/2024
Data de finalització: 11/06/2024
3 ECTS / 25 hores
( presencials: 5 / videoconferència: 20) + treball autònom en funció dels ECTS
Horari:

Dimarts i dijous de 18 a 19.30h

Únic dia presencial a Barcelona: 4 de juny, matí i tarda de 9.30 a 17h, Edifici Salvany. Carrer Roc Boronat, 81-95 , 08005 Barcelona,

Dia 11 de juny data per fer l'examen on-line

Possibilitat d’assistir a les sessions presencials per videoconferència: No
Gravació de classes:
Lloc de realització: Sessions virtuals sincròniques amb el professorat mitjançant la plataforma ZOOM i asincròniques de treball personal. La sessió presencial es realitzarà a l'Edifici Salvany. C/ Roc Boronat, 81-95 , 08005 Barcelona
Places: 60

Raons per fer el curs

Millorar les competències específiques relacionades amb la cura i l’atenció, en l'àmbit de l'atenció aguda, de les persones afectades per ictus.

A qui s'adreça

A professionals —bàsicament infermeres i infermers— interessats en l’atenció als malalts afectats per la malaltia vascular cerebral.

Requisits d'admissió

Titulació universitària de diplomat o graduat en Infermeria. Alumnat amb titulació universitària de diplomat o graduat relacionada amb l’atenció a les persones afectades per ictus. Es donarà prioritat a aquells infermers i infermeres que treballen en àrees específiques d’hospitalització dels pacients amb ictus i es tindrà en compte l’equitat en la distribució territorial.

Presentació

L’ictus és una malaltia altament prevalent i d’elevada morbimortalitat. L’atenció sanitària actual a les persones afectades per ictus n’ha millorat enormement el pronòstic, però cal avançar encara més en la seva prevenció primària, secundària i terciària. Calen, doncs, professionals preparats amb competències específiques per oferir una atenció de qualitat.

Amb la inquietud de millorar l’atenció d’infermeria a les persones que pateixen aquesta malaltia, el Pla director de les malalties vasculars cerebrals i la Fundació Ictus organitzen, any rere any, formació per als professionals. Aquest curs està especialment adreçat a infermeres i infermers que atenen les persones afectades per ictus.

Objectius

  • Mantenir i millorar la qualitat de les cures que reben els pacients afectats per la malaltia vascular cerebral.
  • Capacitar els professionals d’infermeria per treballar en àrees especialitzades d’atenció aguda a aquests pacients: unitats d’ictus, unitats de cures intensives, unitats d’hospitalització, hospitals de dia, etc.
  • Potenciar l’especialització dels professionals d’infermeria en l’atenció als pacients afectats per ictus i en la capacitació docent d’altres professionals.
  • Conèixer els darrers avenços disponibles sobre el diagnòstic, el tractament, les cures d’infermeria, la rehabilitació i prevenció de l’ictus i l’educació sanitària de les persones afectades per l’ictus.
  • Incentivar la integració de l’atenció dels pacients afectats per ictus entre els diferents nivells assistencials, incorporant el pacient en les decisions que l’afecten.
  • Donar a conèixer les intervencions infermeres basades en l’evidència científica relacionades amb l’atenció a les persones amb ictus.

Sortides professionals

Àrees especialitzades d’atenció als pacients amb ictus: unitats d’ictus, unitats de cures intensives, unitats d’hospitalització, serveis d’urgències, hospitals de dia, etc.

Entitats col·laboradores

També et pot interessar

Diploma de experto (postgrado)

Anatomía Quirúrgica Aplicada a la Cirugía Reconstructiva de la Extremidad Superior e Inferior

Edició: 7ª Edición | Lloc: Laboratorio de Anatomía Humana. Facultad de Medicina de la UdG | Idioma: Español |Data d’inici: 17/10/2024
Preu: 2.300 € (Veure descomptes)
Properament
Màster de Formació Permanent

Anestèsia i Infermeria Quirúrgica

Edició: 1a Edició | Lloc: Per videoconferència amb la plataforma ZOOM, a la Facultat d'Infermeria de la UdG i a l'Hospital Josep Trueta (veure Calendari) | Idioma: Català o espanyol en funció del docent |Data d’inici: 25/09/2024
Preu: 3.950 € (Veure descomptes)
Properament
Màster de Formació Permanent

Atenció Integral en Oncologia

Edició: 3a Edició | Lloc: Facultat d'Infermeria de la UdG (Campus Centre) | Idioma: Català |Data d’inici: 04/10/2024
Preu: 2.490 € (Veure descomptes)
Properament
Etiquetes: Infermeria
eventis