Curs d'especialització

Escena i Consciència. Autoconeixement en les Arts Escèniques

1a Edició
Codi: 224363
Tipologia: Curs d'especialització
Idioma: Català
Data d'inici: 10/07/2023
Data darrera sessió presencial: 14/07/2023
Data de finalització: 14/07/2023
3 ECTS / 24 hores presencials
Horari:

Dilluns de 9 a 13 h i de dimarts a divendres de 9 a 14 h (curs intensiu d'una setmana).

Possibilitat d’assistir a les sessions presencials per videoconferència: No
Gravació de classes: No
Lloc de realització: El Canal. Centre d'Arts Escèniques de Salt - Girona
Places: 20

Raons per fer el curs

 • Adquirir un seguit de recursos teatrals i escènics per augmentar el nivell propi de consciència i afavorir el creixement personal i les relacions interpersonals.
 • Aprendre a treballar l’observació, la relaxació, el silenci i la interiorització i posar-los al servei de la creativitat pròpia i del treball col·lectiu.
 • Integrar l’ús de les eines escèniques i teatrals com a recursos desenvolupadors d’entorns saludables i de creixement personal.

A qui s'adreça

 • Professionals de les arts escèniques —i de la creació en general— amb trajectòries emergents i també consolidades.
 • Docents d’arts escèniques a secundària i batxillerat.
 • Professionals de l’ensenyament a primària i secundària.
 • Professionals —dels àmbits social, pedagògic i d’altres— interessats a incorporar eines d’autoconeixement individual i de treball en equip vinculades a processos de creació artística.

Requisits d'admissió

Si s’escau, es durà a terme una entrevista prèvia per valorar la idoneïtat de l’aspirant i contrastar les seves expectatives.

Presentació

En el món de la formació professionalitzadora així com en altres sectors d’activitat ja fa uns anys que es tenen en compte aspectes personals com la intel·ligència emocional, l’eficiència del treball en equip o la resolució de conflictes. S'ha comprovat que treballar aquests aspectes millora el rendiment professional i la salut laboral de l’individu i de l’organització on treballa. Les arts escèniques ens ofereixen un seguit d’eines que ens permeten explorar un ampli territori i treballar el desenvolupament integral de l’individu i la construcció de la persona en paral·lel a la seva formació professional. L’experiència docent en l’ensenyament de les arts escèniques ens ha demostrat que tant l’estudiant com el professional exclusivament format des de les tècniques o les habilitats professionals específiques del seu àmbit arrosseguen un seguit de carències importants que es manifesten en el moment d’exercir la seva activitat, o després d’exercir-la (fins i tot amb èxit). Aquestes carències es tradueixen en dificultats per adaptar-se a escenaris canviants, en problemàtiques vinculades al treball en grup o bé en la identificació excessiva amb les tasques o els rols desenvolupats durant l’activitat, entre altres símptomes.

Per tot això, el contingut docent se centra en augmentar el nivell de consciència d’un mateix mitjançant l’autoconeixement emprant eines provinents de l’entrenament teatral i escènic. Aquest argumentari té una aplicació gairebé universal en l’exercici professional i en cap cas és exclusiu de les arts escèniques, però és precisament en aquest sector on l’individu que hi ha darrere el professional està especialment exposat a situacions que el poden dur a patir tensions psíquiques i físiques que, sense una canalització competent, condueixen al bloqueig personal i, en conseqüència, professional. El curs facilita l’ensenyament d’eines i conceptes que proposen una evolució harmònica de la persona i del professional, una comprensió de la configuració humana i una definició de l’estat de coherència entre l’interior de l’individu i tota la panoràmica de la seva activitat exterior i relacional, per la via de la construcció de la consciència en l’activitat escènica.

Objectius

 • Oferir un seguit de recursos teatrals i escènics al servei de l’autoconeixement per augmentar el nivell de consciència i afavorir el creixement personal i les relacions interpersonals.
 • Conèixer els fonaments de la configuració humana, física, psíquica i anímica.
 • Saber generar espais de relaxació, silenci i interiorització. Treballar l’observació i el discerniment. La transformació de l’individu en testimoni de si mateix.
 • Afavorir el treball mental conscient per tal de gestionar de manera sana el judici, la perspectiva i les emocions. Reprogramar-se per autocurar-se: el cos i les seves memòries; aprendre, desaprendre i reaprendre.
 • El treball col·lectiu: aprofitament del treball en equip i gestió dels conflictes. Explorar el poder de l’estat de coherència interior com a contribuïdor del benestar col·lectiu.
 • Fomentar l’ús de les eines escèniques i teatrals com a recurs pedagògic per al desenvolupament personal.
 • Facilitar la creació de nous entorns saludables i de creixement personal a través de les arts escèniques.

Sortides professionals

Els curs capacita per incorporar eines de la pedagogia escènica en els àmbits següents:

 • Pedagogia de les arts escèniques
 • Creació en les arts escèniques
 • Gestió de l’evolució psíquica i anímica en l’àmbit personal
 • Dinàmica de grups en diferents sectors professionals
 • Gestió de conflictes en l’àmbit del treball social
eventis