Diploma d'expert (postgrau)

Dret del Treball i Seguretat Social: Aplicació de la Normativa Laboral

6a Edició
Codi: 24X011
Tipologia: Diploma d'expert (postgrau)
Idioma: Espanyol
Data d'inici: 07/10/2024
Data darrera sessió presencial: 19/05/2025
Data de finalització: 19/05/2025
9 ECTS / 60 hores de videoconferència
Horari:

Dilluns de 17.30 a 20.30 h.

Gravació de classes:
Lloc de realització: Virtual per videoconferència amb la plataforma ZOOM
Places: 30

Raons per fer el curs

 • Ateses les reformes legals dels drets laborals i de Seguretat Social a Espanya es fa imprescindible l’actualització del coneixement de cara a la pràctica professional.
 • Les importants competències que assumeixen les Administracions Públiques laborals i de Seguretat Social fan necessari saber amb profunditat el mètode de gestió i la utilizació de les eines tecnològiques per fer gestions corresponents a l'àmbit del Dret del Treball i l'ocupació, la Seguretat Social i la Immigració.
 • El sorgiment de noves formes de treball, la digitalització en el marc de les relacions laborals, els nous drets d’igualtat de gènere, o les tendències del treball digne en l’àmbit europeu fan imprescindible estudiar la seva aplicació pràctica.
 • Davant les noves necessitats socials derivades de la crisi econòmica cal conèixer les eines del sistema de la Seguretat Social que donen cobertura a les persones en situació de necessitat.
 • La importància dels moviments migratoris al món fa imprescindible una actualització sobre els drets i deures de les persones que els protagonitzen.
 • L’increment de la mobilitat dels treballadors i empreses fa necessari conèixer què diuen les normes laborals per a poder realitzar aquests desplaçaments.

Posa't al dia en legislació laboral, de Seguretat Social i d'Immigració

A qui s'adreça

 • A professionals de les relacions laborals, dels recursos humans, de la protecció social en general (prestacions econòmiques de seguretat social, assistència i serveis socials), de l’àmbit de l’estrangeria i del Dret en general, que vulguin actualitzar i aprofundir coneixements sobre la normativa laboral, de Seguretat Social i d’immigració, i la seva aplicació pràctica. 
 • A advocats, graduats Socials, assessors laborals i sindicals, gestors administratius, caps i tècnics de recursos humans, caps i tècnics de formació, treballadors i educadors socials, tècnics d'immigració, tècnics de serveis socials, empleats del sector privat amb competències en matèria laboral o de recursos humans, empleats públics de l'administració pública laboral,
 • A graduats d'estudis preferentment de Relacions Laborals, Dret o Ciències de l'Administració, o a estudiants amb titulació de Màsters relacionats amb les Ciències del Treball o l'advocacia.
 • A aquelles persones que vulguin assessorar i gestionar, tant en l’àmbit privat com públic, en matèria de drets laborals emergents (per exemple, igualtat o protecció de dades), en matèria de Seguretat Social (pensions i altres prestacions econòmiques) o en matèria migratòria (refugiats).

Requisits d'admissió

 • Titulació universitària.
 • Podran matricular-se aquells sol·licitants que estiguin en possessió del títol de batxillerat o formació professional de grau superior sempre que demostrin una connexió professional amb el món del treball, la protecció social o la immigració.
 • Si un sol·licitant no reuneix els apartats anteriors, podrà accedir-hi sempre que demostri una connexió per motius laborals amb el món del treball, la protecció social o la immigració, o bé acrediti la realització prèvia de cursos específics sobre la temàtica del diploma d'expert.

  Nota: Els alumnes que no tinguin títol universitari rebran, amb les mateixes condicions, un certificat d’assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Presentació

El diploma es divideix en tres assignatures:

 • Mòdul 1. Dret Laboral: noves legislacions, nous drets. (3 ECTS) 
 • Mòdul 2. Seguretat Social: El Sistema de Prestacions davant les Noves Realitats Socials (3 ECTS) 
 • Mòdul 3. Un nou repte: la mobilitat de treballadors, migracions i treball transfronterer (3 ECTS)                                                                                                                                         

Objectius

 • Adquirir una formació especialitzada de caràcter universitari sobre aspectes teòrics de la legislació laboral espanyola i de la UE, i la seva aplicació pràctica en matèria laboral i de seguretat social en relació amb les activitats internacionals de les empreses i els treballadors.
 • Coneixement profund de les autoritats públiques laborals i les gestions que en matèria de Dret del Treball, Seguretat Social i Immigració es fan davant d'elles, per al reconeixement i exercici dels drets derivats del treball i de protecció social.
 • S’adquireixen coneixements en matèria de mobilitat laboral i de moviments migratoris, tant d’estrangers que vénen a Espanya, com d’espanyols o catalans que marxen o es desplacen a l’estranger.
 • En el marc de l’estudi sobre la legislació i l’anàlisi de la seva aplicació a supòsits pràctics o reals, es prestarà una atenció molt especial a les noves maneres de treballar, especialment quan hi ha involucrats els aparells digitals, així com la cobertura de noves necessitats socials.

Sortides professionals

 • Expert, assessor o gestor en dret laboral.
 • Expert, assessor o gestor en dret de la seguretat social.
 • Expert, assessor o gestor en mobilitat laboral.
 • Expert, assessor o gestor en migracions.

Entitats promotores

També et pot interessar

Curs d'especialització

Lideratge Personal

Edició: 5a Edició | Lloc: Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona | Les classes es poden seguir de manera presencial o per videoconferència a través de la plataforma Zoom. | Idioma: Català |Data d’inici: 19/01/2024
Preu: 1.200 € (Veure descomptes)
Matrícula tancada
Curs d'especialització

Gestió d'Equips

Edició: 4a Edició | Lloc: Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona | Les classes es poden seguir de manera presencial o per videoconferència a través de la plataforma Zoom. | Idioma: Català |Data d’inici: 12/04/2024
Preu: 1.200 € (Veure descomptes)
Matrícula tancada
Diploma d'expert (postgrau)

Lideratge Personal i Gestió d'Equips

Edició: 13ª Edició | Lloc: Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona | Les classes es poden seguir de manera presencial o per videoconferència a través de la plataforma Zoom. | Idioma: Català |Data d’inici: 19/01/2024
Preu: 2.100 € (Veure descomptes)
Matrícula tancada
Properament Matrícula oberta a partir del
03/06/2024
Si no et matricules, indica'ns el motiu!

Preu:

1.300 €
Veure descomptes

Sessions informatives

19/09/2024 a les 17:30 h
Per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí
Confirmar assistència

Calendari

eventis