Assegurança

L'assegurança d'accidents s'inclou en la majoria de cursos presencials de llarga durada en què així s'indica.

Cobertura per estudiants inscrits a partir del 01/04/2020

 Àmbit mundial (exclosos els països que viuen en conflicte, segons marquen les condicions generals).
 Les 24 hores del dia (excloses les activitats professionals extrauniversitàries)
 Mort per accident*: 9.015,00 €
 Invalidesa permanent total i absolut: 15.025,30 €
 Invalidesa permanent parcial: 15.025,30 €
 Despeses sanitàries per accident en centres concertats nacionals: il·limitades
 Despeses sanitàries per accident fora de centres concertats nacionals: 1.200 €
 Despeses sanitàries per accident fora del territori nacional: 1.200,00 €
 Assistència de personal docent a domicili (classes particulars) si queda immobilitzat al seu domicili o centre hospitalari per més de 20 dies consecutius*: 1.805,00 €.
 Reemborsament de l'import de la matrícula en cas que es perdi, per sinistre de més de tres mesos de durada, fins *: 1.805,00 €
 Mort d'un dels pares de l'assegurat en accident **: 3.005, 00 €
 Mort dels dos pares de l'assegurat en accident **: 6.010,00 €
* Inclou l'accident de circulació per atropellament com a vianant.

Si necessites el comunicat d'accidents fes clic aquí

Cobertura per estudiants inscrits fins al 31/03/2020

 Àmbit mundial (exclosos els països que viuen en conflicte, segons marquen les condicions generals)
 Les 24 hores del dia (excloses les activitats professionals extrauniversitàries)
 Mort per accident: 9.015,00 €
 Invalidesa permanent per accident (Barem): 15.025,30 €
 Despeses sanitàries per accident en centres concertats (nacional): il·limitades
 Despeses sanitàries per accident fora de centres concertats (nacional): 905,00 €
 Despeses sanitàries per accident (fora del territori nacional): 1.200,00 €
 Assistència de personal docent a domicili (classes particulars), fins a tres mesos *: 1.805,00 €
 Reemborsament de l'import de la matrícula en cas que es perdi, per sinistre de més de tres mesos de durada, fins *: 1.805,00 €
 Mort d'un dels pares de l'assegurat en accident **: 3.005, 00 €
 Mort dels dos pares de l'assegurat en accident **: 6.010,00 €
* Les dues garanties són complementàries. Aquesta garantia entrarà en vigor a partir dels 20 dies de baixa.
** Inclou l'accident de circulació per atropellament com a vianant.

Si necessites el comunicat d'accidents fes clic aquí 

Per als estudiants internacionals és requisit obligatori disposar d’una assegurança mèdica que haurà de ser contractada per l’estudiant abans del viatge. L’assegurança ha d’oferir assistència per sinistre, malaltia, accident o qualsevol altra circumstància que requereixi serveis mèdics o de salut, així com repatriació en cas de defunció. L’assegurança haurà de cobrir tot el període d’estudis i haurà de ser emès o recolzat per una companyia asseguradora reconeguda a Espanya.