Sol·licituds de certificats acadèmics

Informació sobre el procediment relacionat amb certificats acadèmics

Només es podrà realitzar el tràmit si es disposa de l’acta d’avaluació final signada del curs als arxius de la Secretaria Acadèmica de la FUdGIF.

Només se certifiquen les dades que estiguin documentades als arxius de la FUdGIF.

La durada del tràmit és d’aproximadament 7 dies a partir de la data de pagament (excepte període de vacances).

El certificat s’expedeix en català o en castellà (segons el curs realitzat).

No es tramitarà cap sol·licitud sense haver efectuat el pagament corresponent.

El cost del certificat s’estableix d’acord amb les tarifes vigents de la FUdGIF aprovades per la UdG. Consulteu-ho a la pàgina web Tarifes

Quin tipus de certificat puc sol·licitar?

- Certificat acadèmic (a mida): apareixen les dades de l’alumne, el nom del curs, el nombre de crèdits ECTS, la nota final, l’estructura del curs, la data d’inici i fi. Només es pot sol·licitar la nota per aquells cursos que tenen una avaluació numèrica. El document s’expedeix en format PDF i signat electrònicament per la cap de la Secretaria Acadèmica.

Sol·licitud aquí

- Certificat de realització: apareixen les dades de l’alumne, el nom del curs, el nombre de crèdits ECTS, realització amb avaluació positiva, la data d’inici i fi. El document s’expedeix en format PDF i signat electrònicament per la cap de la Secretaria Acadèmica.

Sol·licitud aquí

- Duplicat de certificat: només per certificats originals extraviats o deteriorats de cursos d’estiu o cursos d’especialització. El document s’expedeix en format PDF i signat electrònicament per la direcció general de la Fundació.

Sol·licitud aquí