Agenda

Càpsula: Igualtat entre homes i dones, igualtat de tracte i no discriminació masclista en l'àmbit l

Fecha: 04/10/2023
Hora: 12 h
Lugar: Virtual

Descripció del curs: actualment, en el mercat de treball encara hi ha clares diferències entre gèneres. Els principals problemes que troben les dones per accedir, mantenir-se i dignificar la seva activitat laboral són la discriminació salarial, la precarietat laboral i la conciliació de la vida familiar i laboral.

Objectius: 

 • Tenir coneixement sobre els conceptes d’igualtat entre homes i dones, no discriminació i igualtat de tracte.
 • Analitzar les mesures previstes per evitar, prevenir i erradicar la discriminació i la violència envers la dona tant en l’àmbit laboral, com en altres àmbits. 
 • Coneixerem les polítiques i la legislació per aconseguir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’entorn empresarial.
 • Veurem com és un pla d’igualtat a l'empresa. 
 • Prendrem consciència sobre la discriminació directe, indirecte i oculta; l’assetjament i la violència envers les dones.
 • Exposarem com és la violència masclista i les diferents modalitats que pot prendre: física, psicològica, sexual, obstètrica, de vulneració de drets sexuals reproductius, econòmics, digital, entre altres.  

Continguts:

 • La igualtat entre homes i dones existeix? Què és la igualtat? 
 • Discriminació: concepte i classes. Maneres de prevenir-la i erradicar-la.  
 • La dona al món laboral: perspectiva històrica i actual. Repàs de la legislació i les mesures previstes. 
 • Objectiu: igualtat a les empreses. Què és un pla d’igualtat? 
 • Tipus de discriminacions i com les podem detectar i resoldre.
 • Què és la violència masclista? com es pot representar? 


Ponent:  Artur Blanco Ginés, llicenciat en Dret per la Universitat de Girona, curs d’especialització en violència de gènere, dret penitenciari, conducta violenta i tractament a la presó.  Advocat, formador i docent. 

Club de lectura: "Cendres" d'Aurora Bertrana

Fecha: 27/10/2023
Hora: 18 h
Lugar: Biblioteca de Torredembarra

La Càtedra de Patrimoni Literari de la Universitat de Girona, com a membre associat a la xarxa Espais Escrits, ofereix cada any la possibilitat de dinamitzar una sessió de club de lectura de les biblioteques públiques de Catalunya a través d'un acord amb el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. Aquest acord pretén incrementar la presència dels escriptors patrimonials de la literatura catalana en l'agenda d'activitats de les biblioteques. Així, el 27 d'octubre, el club de lectura de la Biblioteca de Torredembarra dedicarà la sessió a la novel·la Cendres d'Aurora Bertrana.

L'atractiu d'aquesta activitat és que la dinamització de la sessió va a càrrec d'un especialista en l'obra i l'autora. En aquesta ocasió, serà Anna Perera, de la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent de la Unviersitat de Girona, qui s'ocuparà de conduir la sessió dedicada a Centres d'Aurora Bertrana.

Jornada Gènere i Dret

Fecha: del 27/11/2023 al 28/11/2023
Hora: 11.45 h
Lugar: Sala de Graus de la Facultat de Dret / Zoom

El 27 de novembre tindran lloc les I Jornades sobre Gènere i Dret de la UdG, que es proposen fomentar la docència i la recerca amb perspectiva de gènere i contribuir, mitjançant la seva difusió, a pràctiques universitàries i professionals que incorporin aquesta perspectiva de forma
transversal.

La proposta d’aquestes Jornades es fonamenta en la necessitat de fomentar i millorar en la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència, la recerca i les professions jurídiques, ben establerta al marc normatiu i institucional, i també en la tasca que des de fa temps es desenvolupa a la Facultat de Dret en aquesta direcció.

programa

ENVIAMENT DE COMUNICACIONS

Les persones interessades a presentar una comunicació, en persona o en línia (via Zoom), hauran d'enviar la seva proposta mitjançant correu electrònic a jornadesgenereidret@udg.edu.

eventis