Càpsula: Igualtat entre homes i dones, igualtat de tracte i no discriminació masclista en l'àmbit l

Data: 04/10/2023
Hora: 12 h
Lloc: Virtual

Descripció del curs: actualment, en el mercat de treball encara hi ha clares diferències entre gèneres. Els principals problemes que troben les dones per accedir, mantenir-se i dignificar la seva activitat laboral són la discriminació salarial, la precarietat laboral i la conciliació de la vida familiar i laboral.

Objectius: 

 • Tenir coneixement sobre els conceptes d’igualtat entre homes i dones, no discriminació i igualtat de tracte.
 • Analitzar les mesures previstes per evitar, prevenir i erradicar la discriminació i la violència envers la dona tant en l’àmbit laboral, com en altres àmbits. 
 • Coneixerem les polítiques i la legislació per aconseguir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’entorn empresarial.
 • Veurem com és un pla d’igualtat a l'empresa. 
 • Prendrem consciència sobre la discriminació directe, indirecte i oculta; l’assetjament i la violència envers les dones.
 • Exposarem com és la violència masclista i les diferents modalitats que pot prendre: física, psicològica, sexual, obstètrica, de vulneració de drets sexuals reproductius, econòmics, digital, entre altres.  

Continguts:

 • La igualtat entre homes i dones existeix? Què és la igualtat? 
 • Discriminació: concepte i classes. Maneres de prevenir-la i erradicar-la.  
 • La dona al món laboral: perspectiva històrica i actual. Repàs de la legislació i les mesures previstes. 
 • Objectiu: igualtat a les empreses. Què és un pla d’igualtat? 
 • Tipus de discriminacions i com les podem detectar i resoldre.
 • Què és la violència masclista? com es pot representar? 


Ponent:  Artur Blanco Ginés, llicenciat en Dret per la Universitat de Girona, curs d’especialització en violència de gènere, dret penitenciari, conducta violenta i tractament a la presó.  Advocat, formador i docent. 

Compartir