Lectura de tesi doctoral del grup de “Qualitat i Diversitat Microbiana” de l’ICRA

Data: 24/07/2018
Hora: 11.00-14.00
Lloc: Sala d’Actes de l’Edifici ICRA. Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona

Es defenserà la tesi doctoral "Influence of anthropogenic pollution on the prevalence, maintenance and spread of antibiotic resistance in aquatic microbial communities" de la Sra. Jèssica Subirats, realitzada sota la direcció del Dr. Carles Borrego i el Dr. Jose Luís Balcázar.

La tesi doctoral realitzada al grup de “Qualitat i Diversitat Microbiana” de l’ICRA ha estudiat l’impacte de la contaminació antropogènica en la distribució, abundància i disseminació de la resistència a antibiòtic en sistemes aquàtics.

Aquest estudi demostra que els microorganismes procedents de les aigües residuals són el principal factor implicat en distribuir la RA al medi natural i que la contaminació de fons per antibiòtics i altres fàrmacs estableix les condicions òptimes per la seva acumulació i disseminació entre les comunitats microbianes residents. També es demostra aquí que els nutrients, en combinació amb diferents contaminants emergents, actuen en sinergia per estimular la disseminació d'alguns ARGs en les comunitats bacterianes. Segons els nostres resultats, els biofilms del llit fluvial esdevenen útils com a biosensors de l’efecte de les descàrregues d’aigües residuals en la prevalença de la RA en aigües superficials. Finalment, aquesta tesi també aporta resultats que proven que els bacteriòfags (virus que infecten bacteris) acumulen ARGs i, per tant, poden tenir un paper important en la disseminació de la RA en els ambients aquàtics. 

Compartir

eventis