Càpsula > Motivació, autoconfiança i autocontrol en l'entorn laboral

Fecha: 19/10/2022
Hora: 12 h
Lugar: Aula M22-001, Mòduls Campus Montilivi, Universitat de Girona

El dia 19 d'octubre, l'Oficina Universitat Empresa de la UdG, oferirà la formació Motivació, autoconfiança i autocontrol en l'entorn laboral, a càrrec de Maite Granell, coach amb PNL i mentora, formadora, docent en habilitats de lideratge i comunicació. 

Els paradigmes en el mercat laboral han canviat en els darrers anys. Els equips de selecció de personal valoren especialment les soft skills. En aquesta càpsula iniciarem el camí cap a la capacitació en les principals competències emocionals en l’entorn laboral: l’automotivació, l’autoconfiança i l’auto-control o autoregulació, habilitats que s’aprenen mitjançant un entrenament quotidià i gradual.

Les persones participants obtindran aprenentatges pràctics d’aplicació immediata per potenciar aquestes habilitats i així poder construir una actitud de confiança i proactivitat envers als seus objectius i reptes.
 
Contingut:
  • Introducció: L’entorn laboral, nous paradigmes. Competències professionals que marquen la diferència entre candidats.
  • Exercicis d’autoconeixement per acceptar-nos i avançar cap a la transformació. Personalitat i vocació. Fortaleses i àrees de millora.
  • Creences limitants i creences possibilitadores.
  • El disseny d’objectius i reptes com a punt de partida per l’assoliment. Quines són les principals claus.
  • El poder del llenguatge. L'actitud i el llenguatge positius per motivar-nos i millorar l’autoestima I l’autoconfiança.
  • Què són les emocions. Com és produeixen. Deixar fluir les emocions positives i gestionar les emocions negatives és la clau del nostre benestar. 

Objectius:

  • Potenciar l’autodescobriment per superar barreres i avançar personal i professionalment
  • Convertir les fortaleses en la principal font de motivació i autoconfiança per afrontar el futur amb una actitud positiva.
  • Conèixer com influeixen les creences i el llenguatge en l’assoliment dels objectius laborals. Què ens frena i com motivar-nos.
  • Comprendre l’estructura de pensaments, emocions i comportaments i la importància d’una bona gestió emocional per l’autoregulació.


*Consulta el reconeixement de crèdits ECTS

 

Compartir