XIII Seminario internacional sobre los antecedentes y orígenes del cine

Fecha: Del 20/10/2021 al 22/10/2021
Hora: 15 h
Lugar: Sala de Graus de la Facultat de Lletres i Turisme

Del 20 al 22 d'octubre de 2021 tindrà lloc el 13è Seminari internacional sobre els antecedents i orígens del cinema dedicat a "Mons virtuals en el cinema dels orígens: dispositius, estètiques i públics". Organitzat pel Museu del Cinema, Departament d'Història i Història de l'Art de la Universitat de Girona i el Proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad "Mundos virtuales en el cine de los orígenes: dispositives, estéticas y públicos" Código: PGC2018-096633-B-100.

Actualment, un debat essencial en l’estudi del cinema dels orígens consisteix en la possibilitat de pensar de quina manera preexisteixen les sèries culturals. Si l’objectiu dels estudis del cinema dels orígens no era un altre que el d’intentar analitzar les condicions culturals, estètiques, econòmiques i socials que havien acompanyat el naixement d’un nou mitjà d’expressió, en l’actualitat el debat s’ha anat desplaçant cap a la possibilitat de crear i establir vincles entre el passat i el present. Per a comprendre l’emergència dels mons virtuals cal examinar per què els diorames o panorames proposaven als espectadors del segle XIX formes d’immersió en un univers creat per imatges. Per a comprendre com es generen noves formes tridimensionals de profunditat de camp és necessari conèixer com des de l’inici de la fotografia sorgiren les imatges estereoscòpiques i com aquestes ja eren presents sota el model de cinema en relleu el 1910.

També cal saber que malgrat que el cinema sonor es va institucionalitzar oficialment el 1927, entre 1907 i 1908 ja es portaren a terme una sèrie de proves orientades a la cerca de sistemes de sincronització de so. El cinema va néixer per a expandir-se més enllà del propi cinema perquè, en el fons, el concepte o idea de virtualitat era present, en molts dispositius visuals que es crearen entre finals del segle XIX i principis del segle XX. És per aquest motiu, que per a estudiar com es generaren els universos virtuals del cinema dels orígens s’ha de conèixer els dispositius que els van crear i els llocs on es produïren. Al mateix temps també és fonamental conèixer quins foren els reptes estètics que va assumir el cinema més enllà de l’acte de projecció d’imatges en moviment en una pantalla. Des dels orígens es crearen espectacles com els Hale’s Tour que simulaven el moviment en un mitjà de transport mentre es projectaven les imatges o els Mareorames que recreaven travessies en vaixell, amb la finalitat de crear experiències de caràcter immersiu. Tots aquests elements plantejaven propostes estètiques de les quals el cinema no n’era aliè i que passaven por un desig de virtualització de l’experiència, però també creaven determinats models de públic que procurava buscar una correlació entre l’experiència virtual que li oferien els espectacles, amb les noves experiències perceptives creades a la vida real en un moment de canvi generat des de la modernitat.

Cal realitzar la inscripció abans del 15 d'octubre

Compartir