1ª Trobada pedagògica "Democràcia i participació a les escoles"

Data: 18/05/2018
Hora: 09.00-14.00
Lloc: Aula 038 de la Facultat d'Educació i Psicologia

Està organitzada pel Grup de recerca GRES, la Xarxa de recerca Demoskole i l'Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach.

El coneixement cívic és un element clau per aconseguir més i millor participació ciutadana i cívica. També ha de tenir lloc, almenys en part, a les aules d’educació primària i secundària. Les recomanacions europees reconeixen la importància de la formació de mestres com a part de l’estratègia de foment de l’educació per a la ciutadania democràtica i l’educació per als drets humans. És en aquest context, i com a fruit de la recerca Pla de formació integral per al foment d’actituds, pràctiques i cultura democràtiques i participatives en els estudiants de Grau de Mestre (doble titulació: Infantil i Primària), del programa de millora i innovació en la formació de mestres (ARMIF), elaborat pel grup DEMSKOLE, que s’emmarca la 1ª Trobada pedagògica Democràcia i participació a les escoles. 

La trobada pretén donar una visió PRÀCTICA i TEÒRICA de què podem fer per millorar la qualitat democràtica als centres, al mateix temps que vol ser un espai de trobada per debatre sobre les realitats de centres de Primària que volen impulsar projectes de participació reals. 

Aquesta trobada es complementarà amb dues més: una adreçada a famílies (curs 2019-20) i una altra a alumnes (curs 2020-21).

Díptic de la 1ª Trobada pedagògica Democràcia i participació a les escoles

Compartir

eventis